Ökotárs Alapítvány

Ökotárs Hírlevél 2012. június

Állami elismerésben részesült az Ökotárs alapító igazgatója

A Környezetvédelmi Világnap és a Pedagógusnap alkalmából június 7-én a Vidékfejlesztési Minisztériumban rendezett ünnepség keretében Környezetünkért Díjat kapott Foltányi Zsuzsa, az Ökotárs első igazgatója és jelenlegi tanácsadója, amelyet dr. Fazekas Sándor minisztertől vehetett át. Ezzel a környezetért végzett sokéves munkáját ismerték el.

Zsuzsának köszönhető az Ökotárs létrehozása és felvirágoztatása, amely vezetése alatt nőtte ki magát egy 1991-ben indult ideiglenes programból hét-nyolc fős stábbal működő önálló, stabil szervezetté. Vezetése alatt, működésének első másfél évtizedében az alapítvány jelentős külföldi forrásokat mozgósított a hazai környezetvédelem érdekében, és kialakított egy olyan gyors, rugalmas, felhasználóbarát, mégis átlátható adományozási gyakorlatot, amely később több követőre is talált. E modell elismerésének tekinthetjük a pályázati rendszerek lebonyolítására kapott későbbi megbízásokat, mint amilyen pl. a Norvég Civil Támogatási Alap volt. Emellett az ugyanekkor, a kilencvenes évek elején, hasonló amerikai indíttatásból létrejött adományozó szervezetek közül mára az Ökotárs maradt az egyetlen, amely nem élte fel tartalékait, hanem gondos gazdálkodás eredményeként alapítványi tőke gyűjtésével törekszik alaptevékenységének hosszú távú fenntartására. A külföldön tehát már hagyományosnak számító, a szó klasszikus értelmében vett tőkésített alapítvány hazai meghonosításában Zsuzsa szintén úttörő szerepet vállalt.

Az Ökotárs mellett számos más szervezet elindításának tevékeny részese, motorja volt: már a nyolcvanas években aktivistája volt az ELTE Természetvédelmi Klubjának, illetve a „Greenway” hálózaton keresztül a volt szocialista országok - akkor még gyakran féllegális - civil környezetvédőivel való kapcsolattartásnak, segített a Duna-mozgalmakban, köszönhetően integratív személyiségének. A rendszerváltás idején szinte elsőként ismerte fel az energia és a környezet szoros összefüggéseit, és hozta létre az Energia Klubot, amelynek azóta is elnöke. Ő volt az, aki a kilencvenes évek derekán komoly forrásokat teremtett elő a zöld szervezetek ilyen irányú képzésére, így neki köszönhető, hogy a Zöld Energia Hálózat magjai már akkor termékeny talajra hulltak. A magyar civil környezetvédők közül személyesen ő kísérte nyomon a nemzetközi klíma-tárgyalásokat, és az ő útmutatásai alapján alakult ki a hazai mozgalmi vélemény is a folyamattal kapcsolatban. 1990-ben egyik alapítója volt a Föld Napja Alapítványnak, amely azóta is gazdája számos fontos környezeti könyv kiadásának (pl. az évente megjelenő Világ helyzete kötetek).

Ma is több szervezetben tölt be tiszteletbeli, önkéntes pozíciókat, pl. A Rák Ellen az Emberért a Holnapért Alapítvány és a csíkszeredai Polgár-Társ Alapítvány kurátora, felügyelő bizottsági tagja az Autonómia és a Summa Artium Alapítványoknak.

 

Útmutató az új civil törvényhez, 1.0. – várjuk az észrevételeket!

2012. január 1-vel hatályba lépett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (röviden a civil szervezetekről szóló törvény), amely fontos változásokat hoz a civil szervezetek mindennapi működésében, különösen a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit, a szervezetek nyilvántartását, a beszámolás és gazdálkodás rendjét, illetve a megszűnést illetően.

Az új rendelkezések egy részének már most (pl. a gazdálkodás általános szabályai, beszámoló letétbe helyezése), más részének pedig egy átmeneti időszak után kell megfelelniük (pl. közhasznú jogállás feltételei) a szervezeteknek.

Az Ökotárs Alapítvány hosszú évek óta elkötelezetten vesz részt a hazai civil szektor jogi–szabályozási környezetének fejlesztésében; Civil Társ programja keretében partnereivel együtt elemzéseket és koncepciókat készít, javaslatokat és véleményeket fogalmaz meg a jogalkotók számára. Így a civil szervezetekről szóló törvény előkészítésének folyamatába is aktívan bekapcsolódott, most pedig, annak hatályba lépése és a kapcsolódó rendeletek megjelenése után – egyebek mellett – egy gyakorlati útmutatóval kívánja elősegíteni a civil szervezetek alkalmazkodását, az új szabályoknak való megfelelését. Útmutatónk két részből fog állni.

  1. Az első rész olyan, a gyakorlatban felmerülő kérdésekre ad választ, amelyeket az érintettek a leggyakrabban és különösebb jogi háttértudás nélkül tesznek fel, mielőtt valamilyen tevékenységet kívánnak végezni, vagy valamilyen fontos döntés előtt állnak, pl. szervezetet szeretnének alapítani, közhasznúságról döntenek, vagy adózási, könyvelési kérdésekben bizonytalanok. Ez a rész logikailag a kérdésfeltevő szempontjából közelít, és a jogszabályokat a gyakorlat alapján vizsgálva ad útmutatást és választ az egyes felmerülő kérdésekre. (…)
  2. A második rész ehhez képest fordított logikájú, a törvény szövegének ismertetéséből és értelmezéséből, kommentárjából áll. A második rész sokkal inkább jogi háttértudással rendelkező szereplők munkáját segítheti. Ez a rész elméletibb, és a jogintézmények koherenciája szempontjából értelmezi a jogszabályokat. A cél itt a jogintézmények minél teljesebb körű értelmező bemutatása. Ez a rész kifejezetten az újonnan hatályba lépett szabályokkal foglalkozik, és csak a megfelelő esetekben tesz utalást a korábbi (vagy jelenleg is és korábban is hatályos, vagyis nem változó) szabályokra.

Szakértőink segítségével elkészítettük az első rész, a „kiskáté” nyilvános „teszt” változatát, amelyhez még további kérdéseket, véleményeket, észrevételeket szeretnénk gyűjteni, mind az érintett civil szervezetektől, mind pedig a velük kapcsolatba kerülő jogalkalmazóktól, a végleges változat megjelentetése előtt. Szeretnénk, ha egy, a civilek számára , az érthetőség, a teljesség, a gyakorlatiasság szempontjából egyaránt hasznos anyag születne. Ehhez kérjük közreműködését(edet) – minden, a miénktől esetleg eltérő értelmezést, kritikát is szívesen fogadunk.

Az „Útmutató a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályok közötti gyakorlati eligazodáshoz” a www.civiljogok.hu oldalon található. Ugyanitt várjuk a véleményeket az útmutatóhoz, de a megjegyzéseket elküldhetik(tetitek) az alábbi címre is:
Móra Veronika, move@okotars.hu, (1) 411-3500 – bővebb információ is itt kérhető.

 

Ismét Zöldövezet pályázati felhívás

2012-ben is folytatódik a MOL és az Ökotárs közös pályázati programja, amely immár 6 éve segíti a helyi civil kezdeményezéseket abban, hogy környezetüket szebbé és zöldebbé alakítsák, a helyi lakosság bevonásával, közösségi akció keretében. A kiírás jellegéből adódóan eddig főként vidéki kisközösségek indultak a pályázaton, de idén egy új kategória is megjelent a kiírásban, amely az amúgy is kevés zöldterülettel rendelkező fővárosi társasházak lakóit fogja segíteni abban, hogy belső udvarukat parkosítsák, beültessék.

Idén már nemcsak közösségi zöldfelületek – parkok, iskolakertek, közterek –, hanem budapesti belső udvarok zöldítésére, megújítására is lehet pályázni. Ezek a felületek gyakran kihasználatlan betonplaccok, holott viszonylag egyszerűen – növényekkel, padokkal és egyéb eszközökkel – az ott lakók pihenését, felüdülését szolgáló oázisokká válhatnak, ha a közösség összefog ennek érdekében. Az érdeklődőket a program ezért nemcsak pénzzel, hanem a belső udvarok zöldítésével kapcsolatos hasznos tudnivalókat, tippeket összefoglaló útmutatóval is segíti. A korábbi évekhez hasonlóan a Zöldövezet pályázat idén is kétfordulós. Először a pályázók pusztán egy ötletet nyújtanak be, amelyben bemutatják a kiszemelt területet és átalakítási elképzeléseiket, illetve a legfontosabb dolgot: a közösség bevonásának tervét. Ennek kedvező elbírálását követően a helyi közösséggel, az érintettekkel közösen dolgozhatják ki a pályázók a végleges parkosítási terveket, amelynek legalább 1500 m2 zöldfelület (közpark, pihenőpark, játszótér, iskolapark) kialakítását, megújítását kell célul kitűznie. Természetesen a fővárosi társasházak belső udvaraira az 1500 m2-es elvárás nem vonatkozik. További elvárás, hogy őshonos növényeket ültessenek, a kivitelezés környezetbarát módon történjen, illetve a parkosításra, ültetésre közösségi akció keretében kerüljön sor, amelyben a település (vagy társasház) lakossága a civil szervezetekkel, és lehetőség szerint a helyi vállalkozókkal karöltve vegyen részt.

 
A Zöldövezet program eredményességét már több felmérés is igazolta. A 2011-es kutatás is rendkívüli sikerekről számolt be, mely szerint minden egyes forintból, amellyel a MOL a Zöldövezet programot támogatja, több, mint 5 forint érték teremtődik, így 2012-re közel 350 millió forint értékű zöldfelület jött létre hazánkban, megközelítőleg 1 millió m2-en. A program során, 35 ezer önkéntes részvételével, a nyertes szervezetek közel 50 ezer növényt ültettek el, melyek legnagyobb része őshonos fa, cserje vagy (évelő) virág. A program ráadásul sikerrel működik Szlovákiában és Romániában is. A program kiírói jól áttekinthető weboldallal várják a pályázni vágyókat a zoldovezet.okotars.hu címen.

A tavalyi pályázók között a MOL idén is Zöldövezet Díjjal jutalmazza azt, aki a leghatékonyabban, a leginkább környezetbarát módszerekkel és a legsikeresebb közösségi esemény keretében a legszebb zöldfelületet hozta létre. Idén a Zöldövezet Díjat és a vele járó 500 000 Ft-ot az Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület nyerte.

Pályázatokat benyújtani az első fordulóban 2012. július 9-ig lehet, a zoldovezet.okotars.hu oldalon található on-line kitölthető űrlap segítségével. A pályázati kiírás megtalálható itt: http://zoldovezet.okotars.hu/palyazati_felhivas
Bővebb információ: Balogh Emese, (1) 411-3500, emese@okotars.hu

Év Fája vetélkedő 2012

A tavalyi verseny sikere után idén az Ökotárs is közzétette az Év Fája vetélkedő jelölési felhívását, melyre bárki: magánszemély vagy csoport, szervezet (baráti társaságok, családok, iskolás csoportok, civil szervezetek, önkormányzatok vagy vállalkozások) jelölheti kedvenc fáját egy fotóval és a hozzá kapcsolódó történet leírásával. A verseny keretében nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keressük, hanem azt, amelyik a jelölőknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, legenda, találkozási vagy tájékozódási pontot kínál.

A jelöléseket 2012. június 30-ig lehet beküldeni az evfaja.okotars.hu oldalon keresztül. A vetélkedőre jelölt fákból az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrije 12 döntőst választ, ezek közül az ősz folyamán a közönség szavazással választhatja ki kedvencét. Az Év Fája a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz! (Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a versenyben a korábban már jelölt fák is részt vehetnek.)

Mocsai Virginia, a Bánó család képviseletében vette át az Európai Év Fája díjat

A nyertes fa a verseny szervezőjétől, az Ökotárs Alapítványtól egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt kap, amelyet díjátadó ünnepség keretében nyújtunk át a fát jelölőknek. Az összeget a fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ilyen intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon településen őshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni. A verseny döntősei közül az idén az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát különdíjban is részesít.

A verseny külön kategóriája a „Hős Fa”: erre a címre olyan fák jelölését várjuk, melyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, és amelynek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még most is. Ezzel a kategóriával szeretnénk – legalább jelképesen – elismerni azok áldozatos munkáját is, akik készek tenni megmentésük érdekében, valamennyiünk javára! Az Év Fája Verseny győztese részt vesz a jövő év elején rendezendő európai versenyben is, amelynek győztese az Európai Év Fája címet nyeri el. Idén 7 ország fái közül a hazai jelölt, a felsőmocsoládi öreg hárs lett a győztes több mint 11 ezer szavazattal. A jelölő Bánó család képviseletében Mocsai Virginia vette át a vándordíjat a szervező Nadace Partnerstvítől (az Ökotárs cseh testvérszervezetétől) a május 23-án, Brüsszelben tartott ünnepség keretében.
További információ: Sólyom Éva (1) 411-3500, solyom@okotars.hu

 

Még kapható: „A zöld 35 színe” interjúkötet

Az Ökotárs 20 éves évfordulója alkalmából megjelent kötet a hazai zöldmozgalom eddig megíratlan történetének egyik kiindulópontja, csírája lehet: a civil környezetvédő szervezetek 35 szereplőjével készített életút-interjúk betekintést nyújtanak a mozgalom sokszínűségébe, az itt dolgozó, elkötelezett emberek értékrendjébe és az elmúlt két évtized küzdelmeinek nehézségükben is emlékezetes történeteibe.

„Ezekből az életekből rajzolódik ki a környezetvédő civil törekvések története és mai állapota Magyarországon; nem pontosan tervezett és végrehajtott „ívként”, hanem a maga szerves növekedésében, gyümölcsökkel, elszáradt ágakkal, kitéve a jó és rossz időnek.” (Sólyom László ajánlásából)

A kötetben összegyűjtött életút-interjúkból nemcsak az egyes emberek – és az általuk fémjelzett szervezetek – története, tevékenysége rajzolódik ki, hanem összeáll a sokszínűségében is valamiféle egységet mutató mozgalom keresztmetszete, pillanatképe, és az az út, amelyet a szervezetek az elmúlt 20-30 évben bejártak. A múlt mellett szó esik a jelen nehézségeiről és küzdelmeiről, meg persze arról, hogy mi is hajtja, motiválja a megkérdezetteket a cselekvésre még ilyen sok idő után is, de nem felejtkezik el a kérdező a jövő kilátásairól, reményeiről sem.

„A civillét színes, szabad, küzdelmes, szegénységben is boldog mindennapjairól mit sem tud a kívülálló, ahogy arról sem, milyen függetlennek és elkötelezettnek lenni egyszerre, elvek mentén élni, és zöld szemüvegen át nézni a világot.” (Mihalicz Csilla bevezetőjéből)

A kötetet az Ökotárs nemcsak a zöldmozgalomban tevékenykedőknek szánja, hanem a téma kutatói, a közelmúlt történelme, a környezet és a fenntartható fejlődés szűkebb-tágabb kérdései iránt érdeklődő olvasók érdeklődésére is számot tarthat. Az interjúkat ezért bőséges szószedet egészíti ki, eligazítva az olvasót a nevek, szervezetek, fogalmak rengetegében.
A könyv 3675 Ft-os áron beszerezhető az Ökotárs Alapítvány irodájában.

Bővebb információ: Móra Veronika, move@okotars.hu, 411-3500.