Ökotárs Alapítvány

Ökotárs Hírlevél 2012 ősz

Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alap pályázati felhívás!

Hosszú előkészítő folyamat után, 2012. szeptember 14-től november 12-ig lehet pályázni a Svájci Hozzájárulás keretében megnyíló új forrásokra. A két alap célja a civil szervezetek kapacitásának fejlesztése illetve a hátrányos helyzetű, marginalizált gyermekek továbbtanulásának segítése.

A Svájci Államszövetség a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében támogatja az új tagországokat, Magyarországot összességében 130,7 millió svájci frankkal (kb. 31 milliárd Ft). Az együttműködési program fő területei az alapinfrastruktúra fejlesztése, a környezet, az egészségügy és a magánszektor ösztönzése, kutatás, partnerség és – nem utolsósorban – a civil szervezetek tevékenysége a környezeti és szociális szektorban. A hozzájárulás része a most megnyíló két pályázati alap, amelyek összesen 5 403 500 frank, azaz kb. 1,3 milliárd forint nyílt pályázati úton történő szétosztását teszik lehetővé az elkövetkező 3 évben.

A Civil Alap célja a szociális és környezetvédelmi területen tevékenykedő civil szervezetek megerősítése, kapacitásaik az Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megye), két témakörben: (A) szociális szolgáltatások nyújtása, (B) környezeti kihívásokra adott válaszok. A Civil Alapra civil szervezetek pályázhatnak, azaz olyan, Észak-Magyarországon vagy Észak-Alföldön jogilag bejegyzett, tevékenységüket legalább két éve folytató önszerveződő és önkormányzó szerveződések (egyesületek és alapítványok), amelyek függetlenek az állami intézményrendszertől.

Az Ösztöndíj Alap célja olyan komplex projektek támogatása amelyek marginalizált helyzetű diákokat segítenek középfokú tanulmányaik elkezdésében vagy folytatásában, abból a célból, hogy sikeresen befejezhessék tanulmányaikat, illetve tovább tanuljanak, szakmát szerezzenek. Az ösztöndíjak odaítélése a pályázati úton kiválasztott végrehajtó szervezet(ek) feladata, amelyek lehetnek az ország bármely megyéjében bejegyzett egyesületek és alapítványok, amelyek tevékenységüket legalább két éve ténylegesen folytatják és nincs köztartozásuk, valamint az ország bármely megyéjében működő önkormányzatok, önkormányzati társulások, illetve oktatási, közművelődési, közösség- és családsegítő és egyéb szociális intézmények, amelyek tevékenységüket legalább két éve ténylegesen folytatják és nincs köztartozásuk.

A Civil Alapra mindkét témakörben három kategóriában lehet pályázatot benyújtani:

  • 2000 és 9999 CHF (481 560 – 4 407 560 Ft) nagyságú kisprojektek;
  • 10 000 és 49 999 CHF (2 407 800 – 12 038 760 Ft) nagyságú középprojektek; 
  • 50 000 és 100 000 CHF (12 039 000 – 26 078 000 Ft) nagyságú nagyprojektek.

Az Ösztöndíj Alapra – 50 000 és 150 000 CHF (12 039 000 – 36117 000 Ft) nagyságú pályázatokat lehet benyújtani.

A Civil Alap várhatóan három (2012 második félév, 2013 első és második félév), az Ösztöndíj Alap pedig csak egy alkalommal (2012 második félév) kerül meghirdetésre.

A pályázati rendszert az Ökotárs Alapítvány és partnerei: az Autonómia Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) és a Kárpátok Alapítvány-Magyarország működtetik a felhívás meghirdetésétől és a pályázatok fogadásától kezdve a szerződéskötésen keresztül a támogatott projektek elszámolásáig és ellenőrzéséig bezárólag.A program lebonyolításának alapja a konzorcium által a Támogatásközvetítő Szervezet feladatának elnyerésére korábban benyújtott sikeres pályázat.

Pályázatokat a program internetes felületén található on-line adatlapon lehet benyújtani a www.svajcivil.hu oldalon, külön igazolások, papíralapú dokumentumok benyújtásra ebben a szakaszban még nincs szükség.

A beadási határidő 2012. november 12., éjfél.
Az érdeklődők és pályázók kérdéseikkel bátran fordulhatnak a lebonyolító alapítványokhoz, akár telefonon, akár e-mailen keresztül, a beadás teljes időszaka alatt. Bővebb felvilágosítás: Kelemen-Varga Roland, kelemen.varga@okotars.hu, (1)411-3500

Megjelent: Útmutató az új civil törvényhez és a jogszabályok közötti gyakorlati eligazodáshoz

Az első változat internetes közzététele és átdolgozása nyomán immár papíron, könyv formájában is megjelent az Ökotárs gondozásában az új „civil törvény” megismerését és alkalmazását segítő, gyakorlati kézikönyv. A teljes nevén az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény év eleji hatályba lépése ugyanis fontos változásokat hozott és fog hozni a civil szervezetek mindennapi működésében, különösen a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit, a szervezetek nyilvántartását, a beszámolás és gazdálkodás rendjét, illetve a megszűnést illetően.

  1. Az útmutató ezek alkalmazását és az új szabályoknak való megfelelést hivatott megkönnyíteni. A szövegmagyarázatok és példák a lehető leggyakorlatiasabb módon mutatják be a civil szervezetek tagjai, vezetői, azok ügyvédei, könyvelői, illetve az új civil szervezetet alapítók számára azt, hogy mit jelentenek a törvények egyes jogintézményei és rendelkezései szakaszai. A jogintézményeket a könyv egyrészt magyarázó jelleggel, másrészt úgy is tárgyalja, hogy konkrét – sokakat foglalkoztató – kérdésekre konkrét válaszokat ad. A könyv így két, markánsan eltérő részből áll össze: Az első rész olyan gyakorlati kérdésekre ad választ, amelyeket az érintettek a leggyakrabban és különösebb jogi háttértudás nélkül tesznek fel, mielőtt valamilyen civil tevékenységbe kezdenek vagy valamilyen fontos döntés előtt állnak, pl. szervezetet szeretnének alapítani, közhasznúságról döntenek vagy adózási, könyvelési kérdésekben bizonytalanok. Ez a rész logikailag a kérdésfeltevő szempontjából közelít, és a jogszabályokat a gyakorlat alapján vizsgálva ad útmutatást és választ a felmerülő kérdésekre. 
  2. A második rész ehhez képest fordított logikájú, a törvények szövegeinek ismertetéséből és értelmezéséből, magyarázatából (kommentárjából) áll, így sokkal inkább a jogi háttértudással rendelkezők munkáját segítheti. Ez az elméletibb rész a jogszabályokat azok összefüggéseiben értelmezi. A cél itt a jogintézmények minél teljesebb körű értelmező bemutatása.

Az első rész, a „kiskáté” nyilvános „teszt” változata már nyár elején megjelent a www.civiljogok.hu oldalon azzal a céllal, hogy véleményeket, kérdéseket, javaslatokat gyűjtsünk, mind az érintett civil szervezetektől, mind pedig a velük kapcsolatba kerülő jogalkalmazóktól és szakemberektől a végleges, kiadásra szánt szöveg megjelentetése előtt. Reméljük, hogy e folyamat eredményeként az érthetőség, a teljesség, a gyakorlatiasság szempontjából egyaránt hasznos és naprakész anyag született. Az „Útmutató az új civil törvényhez és jogszabályok közötti gyakorlati eligazodáshoz” (írta: Kolejanisz Márk és Móra Veronika) ingyenesen megrendelhető az Ökotárs Alapítvány elérhetőségein, civil szervezetek számára akár több példányban is.
Bővebb információ: Móra Veronika, move@okotars.hu, (1) 411-3500.

Zöldövezet 2012: első fordulós eredmények

2012-ben is folytatódott a MOL és az Ökotárs közös pályázati programja, amely immár 6 éve segíti a helyi civil kezdeményezéseket abban, hogy környezetüket szebbé és zöldebbé alakítsák, a helyi lakosság bevonásával, közösségi akció keretében. Idén július 9-ig nyújthatták be a szervezetek első fordulós projektötleteiket.

Az Ökotárs és a MOL Adományi Bizottsága 2012. augusztus 23-án hozott döntést a felhívás első fordulójára beérkezett pályázatokról. Idén először egyesületeken és alapítványokon kívül budapesti társasházak is jelentkezhettek a belső udvarok zöldítésére készült tervekkel. Összesen 129 pályázat érkezett be, ebből 25 társasházi projekt. Az Adományi Bizottság 82 pályázatot engedett tovább a 2. fordulóra. Számukra az Ökotárs az ősz folyamán egynapos képzést tart, hogy segítse őket a kertek/udvarok megtervezésében, valamint a közösség aktivizálásában és bevonásában. A továbbjutók az ősz folyamán készíthetik el részletes terveiket és második fordulós pályázati anyagukat, amelyet 2013. január 7-i határidővel nyújthatnak be. A nyertes pályázók így 2013 tavaszán kezdhetik meg a kidolgozott program gyakorlati megvalósítását. Az első fordulón továbbjutott szervezetek listája letölthető http://zoldovezet.okotars.hu oldalról. 

Bővebb információ: Balogh Emese, (1) 411-3500, emese@okotars.hu

Év Fája 2012: elindult a közönségszavazás

Szeptember közepétől november 2-ig immár harmadszor szavazhat bárki kedvencére az Év Fája verseny jelöltjei közül. Az idei felhívásra beérkezett 60 jelölt közül az Ökotárs szakmai zsűrije augusztus 9-én tartott ülésén választotta ki azt a 13 döntőst, amelyek fényképe és történetei a http://evfaja.okotars.hu oldalon láthatóak. A verseny keretében nem a legnagyobb vagy legöregebb fát kerestük, hanem azt, amelyik a jelölőknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, legenda, találkozási vagy tájékozódási pontot kínál.

A vetélkedő célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a helyi természeti értékekre, az ember és természeti öröksége közötti szoros kapcsolatra. Egyben alkalmat teremt arra is, hogy egy egyszerűen megvalósítható cél érdekében számos közösség és csoport fogjon össze. Ugyanilyen fontos, hogy a versenyen keresztül egyre több emberhez juttassuk el a természetszeretet üzenetét, és az érzelmi kapcsolat erősítésével járuljunk hozzá a környezettudatosság, a természetvédelem erősödéséhez, egyben aktív cselekvésre, bevonódásra is serkentve a résztvevőket. Az Év Fája címet a döntősök közül az kapja, amelyik a legtöbb szavazatot gyűjti össze a határidőig, 2012. november 2-ig. Szavazni on-line, a vetélkedő honlapján lehet. 

A nyertes fa az Ökotárstól – szakmai partnerünk, a Magyar Faápolók Egyesülete jóvoltából – egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt kap, amelyet díjátadó ünnepség keretében nyújtunk át a fát jelölőknek. Az összeget a fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ilyen intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon településen őshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni.

A verseny külön kategóriája a „Hős Fa”: erre a címre olyan fák jelölését vártuk, melyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, és amelynek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még most is. Idén először szakmai partnerünk, az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát további különdíjban is részesít a döntősök közül.

Szintén újdonságként a szavazók és szurkolók anyagi támogatásban is részesíthetik a vetélkedő győztesét, hozzájárulva a fa egészségének megőrzéséhez és/vagy facsemeték ültetéséhez. A 13600-as telefonszám tárcsázásával és az 53-as kód beütésével minden hívás 250 Ft-tal támogatja az Ökotársat és az Év Fája programot!

Az Év Fája Verseny győztese részt vesz a jövő év elején rendezendő európai versenyben is, amelynek győztese az Európai Év Fája címet nyeri el. Idén 7 ország fái közül a hazai jelölt, a felsőmocsoládi öreg hárs lett a győztes több mint 11 ezer szavazattal! 

További információ: Sólyom Éva (1) 411-3500, solyom@okotars.hu

 

Még kapható: „A zöld 35 színe” interjúkötet

Az Ökotárs 20 éves évfordulója alkalmából megjelent kötet a hazai zöldmozgalom eddig megíratlan történetének egyik kiindulópontja, csírája lehet: a civil környezetvédő szervezetek 35 szereplőjével készített életút-interjúk betekintést nyújtanak a mozgalom sokszínűségébe, az itt dolgozó, elkötelezett emberek értékrendjébe és az elmúlt két évtized küzdelmeinek nehézségükben is emlékezetes történeteibe.

„Ezekből az életekből rajzolódik ki a környezetvédő civil törekvések története és mai állapota Magyarországon; nem pontosan tervezett és végrehajtott „ívként”, hanem a maga szerves növekedésében, gyümölcsökkel, elszáradt ágakkal, kitéve a jó és rossz időnek.” (Sólyom László ajánlásából)

A kötetben összegyűjtött életút-interjúkból nemcsak az egyes emberek – és az általuk fémjelzett szervezetek – története, tevékenysége rajzolódik ki, hanem összeáll a sokszínűségében is valamiféle egységet mutató mozgalom keresztmetszete, pillanatképe, és az az út, amelyet a szervezetek az elmúlt 20-30 évben bejártak. A múlt mellett szó esik a jelen nehézségeiről és küzdelmeiről, meg persze arról, hogy mi is hajtja, motiválja a megkérdezetteket a cselekvésre még ilyen sok idő után is, de nem felejtkezik el a kérdező a jövő kilátásairól, reményeiről sem.

„A civillét színes, szabad, küzdelmes, szegénységben is boldog mindennapjairól mit sem tud a kívülálló, ahogy arról sem, milyen függetlennek és elkötelezettnek lenni egyszerre, elvek mentén élni, és zöld szemüvegen át nézni a világot.” (Mihalicz Csilla bevezetőjéből)

A kötetet az Ökotárs nemcsak a zöldmozgalomban tevékenykedőknek szánja, hanem a téma kutatói, a közelmúlt történelme, a környezet és a fenntartható fejlődés szűkebb-tágabb kérdései iránt érdeklődő olvasók érdeklődésére is számot tarthat. Az interjúkat ezért bőséges szószedet egészíti ki, eligazítva az olvasót a nevek, szervezetek, fogalmak rengetegében.
A könyv 3675 Ft-os áron beszerezhető az Ökotárs Alapítvány irodájában.

Bővebb információ: Móra Veronika, move@okotars.hu, 411-3500.