Ökotárs Alapítvány

Ökotárs karácsonyi hírlevél - 2012. december

Minden kedves partnerünknek, támogatónknak és adományozottunknak boldog, békés ünnepeket és sikeres új esztendőt kívánunk!

Ökotársak

 

Ajándék a fáknak: Év Fája 2012 Díjátadó

Az Ökotárs Alapítvány harmadik éve szervezi meg az Év Fája versenyt, melybe közösségek, családok és magánszemélyek jelölhetik a számukra fontos fákat, egy történet kíséretében. A három év alatt így több mint 250 olyan fát ismerhetett meg a közönség, melyekre a körülöttük élő emberek különös figyelmet fordítanak, gondoskodnak róluk, védik őket. A versenybe jelölt fák közül a szakmai zsűri minden évben 12-13 döntőst választ, melyek közül a közönség szavazza meg az Év Fáját.


Gerillakötők díszítik a fátAz Év Fája verseny idei díjátadóján több fát is megajándékozott az Ökotárs Alapítvány november 30-án, a budapesti Erzsébet téren. A döntős fák mellett ugyanis az egyik Erzsébet téri fa is jelképes ajándékot kapott: télire színes fonalakból kötött ruhába öltöztették a „gerillakötők”. Az alapítvány az Év Fája versennyel és ezzel az akcióval szeretné felhívni a figyelmet a közvetlen környezetünkben és általában az épített környezetben élő fák fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére.

Az idei versenyben 60 fa vett részt, melyből 13 jutott a döntőbe. A november 2-ig tartó közönségszavazáson minden eddiginél több, 25 000 szavazat érkezett. Az Év fája címet idén az egri termálfürdő területén élő keleti platánfa nyerte 7115 szavazattal, második lett a kajárpéci Hatos-tölgy (5973 szavazat), harmadik pedig egy szentesi kocsányos tölgy (3124 szavazat). Hős Fa különdíjat kapott a Dévaványai „makkfa”, melyet harmadszor neveztek lelkes támogatói a versenybe. Idén először partnerünk, az Országos Erdészeti Egyesület is különdíjban részesített egy általuk kiválasztott fát – ezt a Budafoki Ősök fája kapta.

Az Év Fája egy speciális kezelésre feljogosító utalványt kapott, a Hős Fa jutalma egy állapotfelmérő szakmai vizsgálat és kezelési javaslat. Az Országos Erdészeti Egyesület különdíjasa facsemeték vásárlására fordítható utalványt kapott. A fák ápolását az Ökotárs Alapítvány a Magyar Faápolók Egyesületével közösen biztosítja.

Soós István átveszi a díjatAz Év Fája díját Soós István, Eger alpolgármestere vette át a nagyszámú jelölő nevében. A győztes egri platán Magyarország képviseletében részt vesz a 2013. elején megrendezendő Európai Év Fája versenyen is. A nemzetközi megmérettetést tavaly a magyarországi verseny győztese, a felsőmocsoládi öreg hárs nyerte.

Kapcsolat: Sólyom Éva, tel.: 411-3500, e-mail: solyom@okotars.hu

Bővebb információ: evfaja.okotars.hu

Ezúton is gratulálunk a győzteseknek és köszönjük a segítséget minden partnerünknek és támogatónknak! A fák további ajándékokat várnak: a 13600-53 adományvonalon hívásonként 250 Ft-tal lehet támogatni az Év Fáit!

 

Év Fája Verseny résztvevőiKötött Ökotárs logó - Év fája VersenyGerillakötés

Fotók a rendezvényről az Év Fája facebook oldalán

Lezárult a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alap első pályázati köre

2012. november 12-én éjfélig lehetett pályázatokat benyújtani a Svájci Hozzájárulás keretében működő két alaphoz. A lehetőséget nagy érdeklődés övezete: a határidőig összesen 368 érvényes pályázatot rögzített a program online beadórendszere, az alábbi megoszlásban:

  1. Civil Alap: 
    - A prioritás (szociális szolgáltatások nyújtása): 229 db,
    - B prioritás (környezeti kihívásokra adott válaszok): 99 db
  2. Ösztöndíj Alap: 40 db

A Támogatásközvetítő Szervezet - az Ökotárs Alapítvány és partnerei, az Autonómia Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány-Magyarország - munkatársai ellenőrzték a benyújtott pályázatok formai megfelelését. Ennek keretében vizsgálták a pályázó és esetleges partnerei szervezeti formáját, életkorát illetve a pályázati anyag teljességét, és szükség esetén hiánypótlásra szólítottak fel.

A Civil Alapban a 328 (formailag megfelelő, hiánypótlásra kötelezett vagy elutasított) pályázat összesen 4 562 991 154 forintnyi támogatási igényt jelent. A környezeti témakörben a teljes 362 012 730 forintnyi támogatási keretösszeghez képest az első körben 1 366 294 207 Ft igény érkezett, ez 3,7-szeres túljelentkezést mutat. A szociális témakörben ennél nagyobb a túljelentkezés, a teljes 722 340 000 forintnyi támogatási keretösszeghez képest az első körben 3 196 696 947 Ft igény érkezett, ez 4,4-szeres túljelentkezést mutat.Az Ösztöndíj Alapban 1 007 408 748 Ft támogatási igény mellett 216 702 000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre, ez 4,6-szoros igény.

A formai ellenőrzés lezárultát követően kezdődött meg a pályázatok tartalmi értékelése. Minden anyagot két független szakértő vizsgál és pontoz a pályázati felhívásban megadott kritériumok mentén. Ennek során szükség esetén tisztázó kérdéseket tesznek fel, amelyeket a Támogatásközvetítő Szervezet munkatársai továbbítanak a pályázó felé, e-mailen, telefonon vagy akár személyes helyszíni látogatás keretében. A végső támogatási döntést mindhárom témakörben külön-külön kilencfős „Kisprojekt Elfogadó Bizottságok" fogják meghozni, várhatóan jövő év február elején.


Kapcsolat: Kelemen-Varga Roland, tel.: 411-3500, e-mail: kelemen.varga@okotars.hu
Bővebb információ: www.svajcivil.hu

 

Norvég Civil Alap 2: Kezdődik!

A Norvégia, Izland és Liechtenstein által az Európai Unió új és szegényebb országainak nyújtott támogatás, az EGT és Norvég Alap új periódusa indul a közeljövőben Magyarországon is. Az alapok általános célja a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentése Európán belül, valamint a donor és kedvezményezett országok közötti kétoldalú kapcsolatok erősítése.

A civil szektor támogatása és megerősítése valamennyi kedvezményezett országban prioritást élvez, az emberi és polgári jogok védelme, a demokrácia, a társadalmi részvétel és a jó kormányzás erősítése, valamint a kirekesztés, az idegengyűlölet és a rasszizmus elleni fellépés érdekében. Emellett - a donor országok szándéka szerint – támogatható témakör lesz még a környezetvédelem és fenntartható fejlődés valamint a szociális szolgáltatások fejlesztése is. Nagy hangsúlyt kap továbbá az együttműködések serkentése és a kapacitásfejlesztés is.

Az alapokat működtető brüsszeli Finanszírozási Mechanizmus Iroda 2012 októberében, kétfordulós pályázat nyomán választotta ki az Ökotárs Alapítvány vezette négytagú konzorciumot – amelynek további tagjai az Autonómia Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány-Magyarország – a magyarországi civil alap lebonyolítására. A konzorcium az elkövetkező négy évben közel 12 millió euró keretösszegű pályázati program működtetéséért lesz felelős. Figyelemmel a fent bemutatott célokra, a lebonyolítók egy komplex és összefüggő támogatási rendszert dolgoztak ki. Eltérően a 2008-11 közötti első Norvég Civil Támogatási Alaptól, sokkal több témában és nagyságrendben, de kötöttebb feltételek mellett lehet majd pályázni – az első felhívások várhatóan 2013 első hónapjaiban fognak megjelenni. Az érdeklődőknek ajánljuk, hogy figyeljék a lebonyolító alapítványok honlapját valamint a www.norvegcivilalap.hu oldalt is.

Bővebb információ: Móra Veronika, move@okotars.hu, (1) 411-3500.

Az új civil törvény kritikája: kérdőíves kutatás

Közel egy éve, hogy hatályba lépett és a szervezetek számára napi gyakorlattá vált az új civil törvény (a 2011. évi CLXXV.), ezért itt az ideje, hogy levonjuk az első tanulságokat: feltérképezzük az értelmezési és alkalmazási problémákat illetve a civil szektor fejlődését esetlegesen hátráltató szabályokat és előírásokat.

Mindennek érdekében az Ökotárs – támaszkodva a törvény vitája során tett javaslataira valamint a törvényhez készített gyakorlati útmutató írása során felmerült kérdésekre – egy kérdőíves felméréssel fordul a civil szervezetekhez egyfelől és a velük kapcsolatban álló jogalkalmazókhoz (bírók, ügyészek) másfelől. A többnyire „feleletválasztós” kérdésből álló űrlappal szeretnénk szempontokat és gyakorlati észrevételeket gyűjteni a törvény elemzéséhez és kritikájához, egyebek mellett a közhasznúság új feltételeivel, a gazdálkodás illetve a beszámolás szabályaival kapcsolatban. Ezekre alapozva módosítási javaslatokat fogunk kidolgozni a jogalkotók számára. Célunk egy olyan jogi szabályozás kialakításában való részvétel, amely valóban a szektor fenntarthatóságát és a szervezetek működésének lehetőség szerinti egyszerűsítését szolgálja.

A kérdőív gyorsan, on-line kitölthető lesz a www.civiljogok.hu oldalon, várhatóan január közepétől – ezúton is kérünk minden érintettet, hogy szánjon rá néhány percet és segítse munkánkat!

Bővebb információ: Móra Veronika, move@okotars.hu, (1) 411-3500.

Karácsonyra: „A zöld 35 színe” interjúkötet

Környezettudatos, „bezöldült” barátainknak, ismerőseinknek izgalmas ajándék lehet az Ökotárs gondozásában megjelent egyedülálló kötet. A hazai civil környezetvédő szervezetek 35 kulcsszereplőjével készített életút-interjúk a zöldmozgalom eddig megíratlan történetének egyik kiindulópontját, csíráját jelenthetik: betekintést nyújtanak a mozgalom sokszínűségébe, az itt dolgozó, elkötelezett emberek értékrendjébe és az elmúlt két évtized küzdelmeinek nehézségükben is emlékezetes történeteibe.

Zöld 35 színe interjúkötet - ÖkotársEzekből az életekből rajzolódik ki a környezetvédő civil törekvések története és mai állapota Magyarországon; nem pontosan tervezett és végrehajtott „ívként”, hanem a maga szerves növekedésében, gyümölcsökkel, elszáradt ágakkal, kitéve a jó és rossz időnek.” (Sólyom László ajánlásából)

A kötetben összegyűjtött életút-interjúkból nemcsak az egyes emberek – és az általuk fémjelzett szervezetek – története, tevékenysége rajzolódik ki, hanem összeáll a sokszínűségében is valamiféle egységet mutató mozgalom keresztmetszete, pillanatképe, és az az út, amelyet a szervezetek az elmúlt 20-30 évben bejártak. A múlt mellett szó esik a jelen nehézségeiről és küzdelmeiről, meg persze arról, hogy mi is hajtja, motiválja a megkérdezetteket a cselekvésre még ilyen sok idő után is, de nem felejtkezik el a kérdező a jövő kilátásairól, reményeiről sem.

„A civillét színes, szabad, küzdelmes, szegénységben is boldog mindennapjairól mit sem tud a kívülálló, ahogy arról sem, milyen függetlennek és elkötelezettnek lenni egyszerre, elvek mentén élni, és zöld szemüvegen át nézni a világot.” (Mihalicz Csilla bevezetőjéből)

A kötetet az Ökotárs nemcsak a zöldmozgalomban tevékenykedőknek szánja, hanem a téma kutatói, a közelmúlt történelme, a környezet és a fenntartható fejlődés szűkebb-tágabb kérdései iránt érdeklődő olvasók érdeklődésére is számot tarthat. Az interjúkat ezért bőséges szószedet egészíti ki, eligazítva az olvasót a nevek, szervezetek, fogalmak rengetegében.

A könyv 3675 Ft-os áron beszerezhető az Ökotárs Alapítvány irodájában. Bővebb információ: Móra Veronika, move@okotars.hu, 411-3500.

Bővebb információ: Móra Veronika, move@okotars.hu, 411-3500.