Ökotárs Alapítvány

Ökotárs Hírlevél - 2013 tavasz

A Norvég Civil Támogatási Alap hírei

A februári megjelenés óta folyamatosan nagy érdeklődés övezi az NCTA pályázati kiírásait, és a lebonyolítók – az Ökotárs, az Autonómia, a DemNet és a Kárpátok alapítványok – munkatársai igen mozgalmas hónapokat tudhatnak maguk mögött.

A pályázati időszak első felében, február-március folyamán az ország több mint 20 helyszínén tartottunk tájékoztató fórumokat és ehhez kapcsolódó projekttervező műhelyeket. Ez utóbbiról film is készült, amely a program honlapján megtekinthető. A rendezvényeken összességében több száz érdeklődő civil vett részt.

Március 29-én járt le az első pályázati határidő: a makroprojekt felhívásra eddig lehetett benyújtani az első fordulós pályázatokat (koncepciókat) a honlap on-line beadórendszerén keresztül. A határidőig 310 érvényes pályázat érkezett, 105 az I. témakörre (jog- és érdekérvényesítés), 205 pedig a II. témakörre (szervezet- és közösségfejlesztés), ami minden előzetes várakozást felülmúlt. Sajnos azonban hamar kiderült, hogy a tájékoztatók és konzultációk ellenére sokan félreértették a felhívás célját, és projektterveik egyáltalán nem vagy csak alig-alig kapcsolódtak ahhoz. Ezért a honlap blogfelületén hosszabb írást jelentettünk meg, amelyben még egyszer összefoglaltuk, hogy mit kívánunk elérni ezzel a kiírással.

A tartalmi értékelés elvégzése után mindkét témakörben május 10-én született meg az eredmény: az I. témakörben 25 míg a II. témakörben 18 pályázat jutott tovább a második fordulóba. A továbbjutók istája itt olvasható.

Április 29-ig lehetett a kisprojekt pályázatokat benyújtani a felhívás 7 témakörében. A lebonyolító alapítványok munkatársai az utolsó pillanatig ügyeletben voltak, és fogadták a kérdések dömpingjét – a határidőig végül összesen 1029 pályázat érkezett be. További 16 esetben, amikor a pályázók még a határidő előtt technikai problémákat jeleztek az on-line rendszerben, a lebonyolító alapítványok engedélyezték a pályázat egyes részeinek e-mailen való beküldését. A benyújtott pályázatok az alábbiak szerint oszlottak meg a 7 témakör között:

  • emberi jogok és demokrácia: 37 db; 
  • női jogok és esélyegyenlőség: 36 db;
  • szervezet- és közösségfejlesztés: 236 db;
  • ifjúsági- és gyermekügyek: 203 db;
  • környezetvédelem és fenntartható fejlődés: 232 db;
  • jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak: 170 db;
  • társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció): 115 db.

A pályázatok formai előszűrése lezárult, még zajlik a hiánypótlás és az elutasítások esetleges felülvizsgálata. A tartalmi értékelések befejezése és a támogatási döntés meghozatala július első felében várható.

Meghosszabbított határidővel, május 6-ig lehetett pályázatokat benyújtani egyéni ösztöndíjas tanulmányutakra. A hosszabbítást a támogató országokban működő reménybeli fogadó szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és egyeztetés elhúzódása tette szükségessé. Végül összesen 15-en nyújtottak be ösztöndíjas pályázatot – döntés az értékelés befejezése és az interjúk után június 20-a után születhet.

NCTA a Facebookon
Bővebb információ:
Balogh Emese (makroprojektek), emese(@) okotars.hu,
Horváth Gergő (mikroprojektek), gergo(@) okotars.hu, 411-3500

A Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alap hírei

Február-március folyamán megszületett a támogatási döntés a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok „szociális szolgáltatások” témakörére benyújtott pályázatokról. A Kisprojekt Elfogadó Bizottság (KEB) ülésére a tervezettnél valamivel később és a pályázatok nagy száma miatt két részletben került sor: a roma integrációs tárgyú és a többi pályázat elbírálása külön-külön ülés keretében történt. Végül az alapok összes témakörében az alábbi pályázati eredmények születtek:

Témakör

Nagyprojekt

Közepes projekt

Kisprojekt

Összesen

Ösztöndíj Alap

9 db

216 702 000 Ft9 db

216 702 000 Ft

Civil Alap – környezeti kihívások

13 db

198 463 484 Ft

6 db

46 504 895 Ft

5 db

9 336 919 Ft

24 db

254 305 298 Ft

Civil Alap – szociális szolgáltatások

19 db

395 047 934 Ft

10 db

95 371 215 Ft

4 db

7 346 000Ft

33 db

497 765 149 Ft

Jelen pillanatban már az utolsó (szociális témakörbe tartozó) támogatási szerződések megkötése zajlik, és több projekt már el is kezdődött. A Svájci-Magyar Civil Alap második (és egyben utolsó) pályázati felhívásának megjelenése szeptember elején várható.
Bővebb információ: Kelemen-Varga Roland, tel.: 411-3505, e-mail: kelemen.varga (@) okotars.hu

Megjelent a Zöldövezet 2013/14 pályázati felhívás

A MOL és az Ökotárs folytatódó együttműködésének eredményeként idén is megjelenik a Zöldövezet pályázati felhívás, amelynek célja a közösségi zöldfelületek létrehozása, bővítése vagy felújítása, közösségi akció keretében.

2012-ben új elemként lehetővé tettük, hogy ne csak civil szervezetek, hanem budapesti társasházak is pályázatot nyújtsanak be, belső udvaraik megszépítésére – első alkalommal 4 ilyen projekt részesült támogatásban. Ezen felbuzdulva idén is ebben a két kategóriában lehet pályázni.

A korábbi évekhez hasonlóan a Zöldövezet pályázat idén is kétfordulós lesz. Először a pályázók egy ötletet nyújtanak be, amelyben bemutatják a kiszemelt területet és átalakítási elképzeléseiket, illetve a legfontosabb dolgot: a közösség bevonásának tervét. Ennek kedvező elbírálását követően a helyi közösséggel, az érintettekkel közösen dolgozhatják ki a pályázók a végleges parkosítási terveket, amelynek legalább 1500 m2 zöldfelület (közpark, pihenőpark, játszótér, iskolapark) kialakítását, megújítását kell célul tűznie. Természetesen a fővárosi társasházak belső udvaraira az 1500 m2-es elvárás nem vonatkozik. További elvárás, hogy őshonos növényeket ültessenek, a kivitelezés környezetbarát módon történjen, illetve a parkosításra, ültetésre közösségi akció keretében kerüljön sor, amelyben a település (vagy társasház) lakossága a civil szervezetekkel, és lehetőség szerint a helyi vállalkozókkal karöltve vegyen részt.

Pályázatot a https://zoldovezet.okotars.hu honlap elektronikus űrlapján lehet benyújtani, 2013. július 15-ig – a felhívás és az eddig támogatott projektek bemutatása is ugyanitt található, valamint itt fog megjelenni az a most készülő kisfilm, amely a program eddigi eredményeit, sikereit mutatja be.

Bővebb információ: Balogh Emese, emese (@) okotars.hu, 411-3507

Az „új civil törvény” értékelése és elemzése – országjárás

Lassan másfél éve lépett hatályba az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, ismert nevén az „új civil törvény”, amelynek elfogadásával a magyar civiljogi szabályozás talán eddigi legjelentősebb mérföldkövéhez érkezett.

Tavaly ősszel az Ökotárs Alapítvány gondozásában már megjelent és nagy sikert aratott Az útmutató az új civil szervezetekkel kapcsolatos törvényekhez és a jogszabályok közötti gyakorlati eligazodáshoz című kézikönyv. A kiadvány részletesen foglalkozott azzal, hogy az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos vagy azokra vonatkozó szabályokat miként lehet vagy lenne érdemes alkalmazni, és gyakorlati példákkal alátámasztva próbált iránymutatást adni a (nem mindig könnyű) jogértelmezéshez. Az útmutató azonban érdek- és értéksemlegesen vette számba a szabályokat, így nem vizsgálta azt, hogy ezek a szabályok miként hatnak a civil szervezetekre, illetve a bíróságokra és az ügyészségekre, mint a legfontosabb jogalkalmazókra.

A civil szektor jogi-szabályozási környezetének fejlesztését célzó munkánk következő lépéseként most a különböző tapasztalati tények alapján (a jogszabályok elfogadását megelőző javaslatok figyelembe vétele, kérdőíves felmérés stb.) kifejezetten civil szempontból értékeljük az eltelt időben a gyakorlat tűzkeresztségén átesett jogszabályokat, és megfelelő indoklással, alátámasztással a módosításra teszünk koncepcionális és normaszöveg szintű javaslatot. Külső szakértőink közreműködésével március végére elkészült ennek első változata, amely elolvasható a Civil-Társ program honlapján.

Első elemzéseink alapján úgy látjuk, hogy a szabályozás egyes – az utóbbi években a civil szervezetek által több alkalommal, több fórumon kifogásolt – elemei pozitív irányú változást mutattak, ami egyértelműen jelezte, hogy a kodifikáció rögös és hosszú útja során a civil szervezetek véleménye bizonyos részben meghallgatásra került. Ugyanakkor olyan új elemek is kerültek a tervezetbe, amelyek rendszerszintű további gondolkodást igényeltek volna. Véleményünk szerint a teljes egészében átgondolandó jogintézmény például a közhasznúság és a támogatási rendszer.

Előfeltevéseink alátámasztása, illetve további alakítása érdekében az elmúlt hónapokban közvélemény-kutatást is végeztünk civil szervezetek és civil szervezetekkel foglalkozó jogalkalmazók: ügyészségek és bíróságok munkatársai között. (Az on-line kérdőívre a jogalkalmazóktól 15, a civil szervezetektől pedig 145 válasz érkezett.) Következő lépésként pedig egy 10 alkalomból álló fórumsorozatot, „országjárást” szerveztünk azzal a céllal, hogy élőben is megvitassuk az érintettekkel – magukkal a civilekkel illetve a jogalkalmazókkal: bírákkal, ügyészekkel – a gyakorlatban felmerülő problémákat, értelmezési nehézségeket valamint a törvény módosításának, fejlesztésének lehetséges irányait.

A Békéscsabán, Veszprémben, Egerben, Győrött, Nyíregyházán, Szegeden, Miskolcon, Zalaegerszegen, Debrecenben és Pécsett május-június folyamán rendezett kerekasztal beszélgetéseken bemutattuk eddigi értékelésünket és a közvélemény-kutatás eredményeit. Ennek nyomán minden alkalommal élénk eszmecsere alakult ki és számos izgalmas felvetés hangzott el, elsősorban a közhasznúság problémakörét érintve, hiszen ennek markánsan új feltételeivel most találkoznak először „élesben” a szervezetek. Az összegyűjtött gondolatok és javaslatok fényében a közeljövőben tovább alakítjuk, finomítjuk javaslatcsomagunkat, amelyet a következő hónapok folyamán a Civil-Társ program érdekérvényesítő tevékenysége során fogunk hasznosítani.

Bővebb információ: Móra Veronika, move (@) okotars.hu, 411-3501

Év Fája verseny: a hónap végéig lehet fákat jelölni

Idén május 10-én, a Madarak és Fák Napján indul az Év Fája verseny, melyre különleges történetek kíséretében várjuk a nevezéseket. A verseny keretében ugyanis nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keressük, hanem azt, amelyik a jelölőknek, a körülötte élőknek valamiért fontos, s ez leginkább a fáról elmesélt történetből derülhet ki.

A harmadik ízben megrendezett versenybe bárki (baráti társaságok, családok, iskolás csoportok, civil szervezetek, vállalkozások stb.) nevezheti kedvenc fáját egy fotóval és a hozzá kapcsolódó történet leírásával. A jelöléseket június 10-ig lehet beküldeni a http://evfaja.okotars.hu oldalon keresztül.
 A nevezések közül egy négytagú szakmai zsűri fogja kiválasztani azt a 12-13 fát, melyek a döntőbe jutnak. A döntős fák közül pedig a közönség választja ki kedvencét az ősszel rendezendő on-line szavazáson. Az Év Fája címet az a fa nyeri el, amelyik a legtöbb szavazatot kapja! Az elmúlt három évben rendre több mint tizenöt ezren adták le a voksukat az ország minden táján található fákra, és nemegyszer szoros versenyben alakult ki a végső sorrend.

A nyertes fa egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt kap a Magyar Faápolók Egyesülete jóvoltából, amelyet díjátadó ünnepség keretében nyújtunk át a fát jelölőknek. A támogatást a fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ilyen intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon településen őshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni. A verseny döntősei közül az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát különdíjban is részesít.

A verseny külön kategóriája a “Hős Fa”: erre a címre olyan fák jelölését várjuk, melyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, és amelynek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még most is. Ezzel a kategóriával szeretnénk – legalább jelképesen – elismerni azok áldozatos munkáját is, akik készek tenni megmentésük érdekében, valamennyiünk javára!

A hazai verseny győztese részt vesz a jövő év elején az Európai Év Fája versenyben is, amelynek győztese az Európai Év Fája címet nyeri el. 2011-12-ben sorban kétszer is a magyar fa (az alsómocsoládi öreg hárs és az egri termálfürdő platánfája) aratott sikert a nemzetközi megmérettetésen! Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a versenyben a korábban már jelölt fák is részt vehetnek.

Az Év Fája a Facebookon

Bővebb információ: Sólyom Éva, solyom@okotars.hu, 411-3500

Ökotárs Alapítvány 2013 - www.okotars.hu