Ökotárs Alapítvány

Ökotárs Hírlevél 2013 ősz

Ismét lehet pályázni a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapra!

2013. október 28-ig nyújthatnak be pályázatot civil szervezetek a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében működő Civil Alap második – és egyben utolsó – kiírására. 

A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentésére Svájc pénzbeli hozzájárulást nyújt azoknak az országoknak, amelyek 2004. május elseje után csatlakoztak az Unióhoz. A program keretében Svájc összesen 130,7 millió svájci frankkal (kb. 31 milliárd Ft) támogatja Magyarországot. Az együttműködési program a következő területekre koncentrál: az alapinfrastruktúra és a környezet, egészségügy, a magánszektor ösztönzése, kutatás, partnerség és civil szervezetek tevékenysége a környezeti és társadalmi szektorban. Svájc oly módon is hozzájárul az Európai Unió kibővítéséhez, hogy civil szervezetek számára támogatási alapot (Civil Alap) hozott létre.

A Civil Alap célja a szociális és környezetvédelmi területen tevékenykedő civil szervezetek megerősítése, kapacitásaik növelése Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megye), két témakörben:

A) szociális szolgáltatások nyújtása;
B) környezeti kihívásokra adott válaszok.

A Civil Alapra civil szervezetek pályázhatnak, azaz olyan észak-magyarországi vagy észak-alföldi székhellyel bejegyzett és legalább két éve működő, önszerveződő és önkormányzó szerveződések, amelyek függetlenek az állami intézményrendszertől.

A szétosztható forrás nagysága ebben a pályázati fordulóban, a két témakörben 1 169 978 CHF, azaz 281 707 389 Ft, az alábbi megosztásban:

A) témakör (szociális szolgáltatások): 822 235 CHF, azaz 212 424 552 Ft;
B) témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok): 287 743 CHF, azaz 69 282 837 Ft.

A Civil Alapra mindkét témakörben két kategóriában lehet pályázatot benyújtani:

 • 2000 és 9999 CHF (481 560-2 407 560 HUF) nagyságú kisprojektek;
 • 10 000 és 49 999 CHF (2 407 800-12 038 760) nagyságú középprojektek.

A pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell készpénzbeli önrészként biztosítaniuk, mely önrész nem származhat állami vagy önkormányzati költségvetésből, kivéve a Nemzeti Önerő Alapot. Legfeljebb 12 hónap időtartamú programokkal lehet pályázni.

A pályázati rendszert az Ökotárs Alapítvány és partnerei: az Autonómia Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) és a Kárpátok Alapítvány-Magyarország működtetik a felhívás meghirdetésétől és a pályázatok fogadásától kezdve a szerződéskötésen keresztül a támogatott projektek elszámolásáig és ellenőrzéséig bezárólag. A Civil Alap első körében összesen 55 szervezet részesült támogatásban: 31 a szociális szolgáltatások, 24 pedig a környezeti kihívások témakörében, több mint 720 millió Ft értékben. A Civil Alappal együtt tavaly meghirdetett Ösztöndíj Alap teljes keretét a 9 nyertes projekt támogatása már az első körben kimerítette, így ott újabb kiírás nem lesz.

A Civil Alapra pályázni a http://www.svajcivil.hu űrlapkitöltő programján keresztül lehet, az online pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével, a szintén ott található Pályázati Felhívás és Útmutató szerint. Ezen kívül csak partnerségi szándéknyilatkozatot kell benyújtani (ha van partner). Más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs! Pályázatokat 2013. október 28-án este 6 óráig lehet benyújtani.

Az érdeklődők és pályázók kérdéseikkel bátran fordulhatnak a lebonyolító alapítványokhoz, akár telefonon, akár e-mailen keresztül, a beadás teljes időszaka alatt. Bővebb felvilágosítás: Csóli Virág, (1)411-3500, kornyezet@svajcivil.hu

A Norvég Civil Támogatási Alap hírei

A nyár folyamán megszülettek támogatási döntések a Norvég Civil Támogatási Alap első, februárban meghirdetett felhívásaira benyújtott pályázatokról. Idén két témakörben makro-, 7 témakörben pedig kisprojektekre pályázhattak hazai civil szervezetek, továbbá civil aktivisták és vezetők egyéni ösztöndíjas programjainak támogatására is lehetőség nyílt. 

Az újonnan megnyílt pályázati forrás hatalmas (noha várható) érdeklődést váltott ki: a kétfordulós makroprojekt felhívásra 310, a kisprojekt felhívásra pedig 1029 pályázat érkezett. Előbbire két témakörben

(I.) emberi jogok és érdekérvényesítés,
(II.) szervezet- és közösségfejlesztés,

120 000, illetve 140 000 € támogatásra lehetett pályázatokat benyújtani. A makroprojektekkel szemben alapvető elvárás volt, hogy a pályázó szervezet saját hosszabb távú (2,5-3 éves) fejlesztése mellett a projekt keretében tudását, tapasztalatát átadja más, kisebb helyi/regionális civil szervezeteknek/csoportoknak, és hogy ennek érdekében képzési, mentori stb. programokat indítson. 

kisprojekt kiírásra legfeljebb 10 000 € támogatásra, rövidebb futamidejű, legfeljebb egyéves programokkal pályázhattak a civilek, az alábbi 7 témakörben: (A) emberi jogok és demokrácia, (B) női jogok és esélyegyenlőség, (C) szervezet- és közösségfejlesztés, (D) ifjúsági és gyermekügyek, (E) környezetvédelem és fenntartható fejlődés, (F) jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak, (G) társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

A tavasz folyamán (március, illetve április 29-i határidővel) benyújtott pályázatokat formai előszűrés után két külső értékelő pontozta és véleményezte az előre meghirdetett szempontrendszer szerint. Ezt követően a minden témakörben külön-külön összehívott háromfős Bíráló Bizottságok tekintették át a kialakult rangsort és tettek javaslatot a pályázatok támogatására, illetve elutasítására, amelyet a lebonyolító konzorcium képviselőiből álló Jóváhagyó Testület véglegesített. 

Ennek értelmében a makroprojekt pályázat második fordulójába továbbjutott 43 pályázó közül az I. témakörben 14, a II. témakörben 9 nyert összesen 2,7 millió € támogatást. A kisprojekt pályázók közül 105 részesült támogatásban, mintegy 860 000 € összértékben. Emellett a 15 ösztöndíjas pályázó közül 7 utazhat 3-6 hónapra norvégiai, illetve izlandi szervezetekhez tanulmányútra. A honlapon elérhetők a pályázati kategóriák, a témakörök részletes leírásai, valamint az eredmények

Az eredményekből kitűnik, hogy kb. minden tizedik beadott pályázat nyert, ami nyilvánvalóan sokakban csalódást keltett. Ennek oka elsősorban nem a források szűkösségében, inkább az NCTA célkitűzéseinek való megfelelésben, illetve annak hiányában rejlett. Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. Ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít az emberi és kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre, valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot. További területei a környezet- és klímavédelem és a jóléti szolgáltatások megszervezése. Az értékelés mindezen célok szem előtt tartásával zajlott - sok pályázat azonban nem valóban alulról szerveződő, önkéntes összefogásra és társadalmi aktivitásra épülő, valós eredményekkel kecsegtető tervet mutatott be, inkább rutinszerű tevékenységeket sorolt fel vagy szimplán a szervezet túlélését, költségvetési hiányainak „betömését” szolgálta, esetleg állami, önkormányzati feladatellátást álcázott. Különösen szembetűnő volt a kiírás céljainak meg nem felelő pályázatok nagy száma a makroprojekt kiírás esetében, amit a program honlapjának blogja részletesen is elemzett.

Belső kör: támogatott pályázatok
Külső kör: beérkezett pályázatok

A pályázati időszakban a lebonyolító alapítványok komoly erőfeszítéseket tettek a pályázók tájékoztatása és felkészítése érdekében: minden megyében legalább egy (de jellemzően több), projekttervező műhellyel összekötött tájékoztató fórumot tartottak, sőt erről filmet is készítettek. Ennek ellenére mind a beadott, mind a támogatott projektek megoszlásán tetten érhető Budapest és a nagyvárosok túlsúlya. (Budapestről került ki a beadott pályázatok mintegy 30, a nyertesek közel 50%-a – de nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy sok fővárosi székhelyű szervezet az ország más részeiben is tevékenykedik.)

Az NCTA következő pályázati felhívásainak meghirdetése 2014 legelején várható, hasonló témakörökben, míg a teljes program 2016-ig tart. A támogató és a pályázók elvárásai között lévő szakadék jobb megismerése, a pályázatírás során tapasztalt problémák és felmerült nehézségek mélyebb feltárása, és ennek nyomán a következő kiírások finomítása, egyértelműbbé tétele érdekében a lebonyolítók az elmúlt hónapokban felmérést végeztek. Az anonim, online kérdőívet minden, a honlapon regisztrált érdeklődő kitölthette – összesen 550-en tettek így. Az eredmények szerint a pályázók 81%-a már korábban is részt vett más pályázat megírásában, tehát volt összehasonlítási alapjuk egyéb támogatási rendszerekkel – érdekes ugyanakkor, hogy az NCTA korábbi, 2008–2011 közötti periódusában csak a válaszadók 23%-a pályázott (sikeresen vagy sikertelenül), háromnegyede viszont nem. Ennek fényében sajnálatos, hogy saját bevallásuk szerint a pályázók fele-háromnegyede nem élt a lebonyolító alapítványok által felkínált többféle segítségnyújtással, konzultációs lehetőségekkel. Ez összefügghet azzal, hogy a válaszolók elsöprő többsége (89%) világosnak és egyértelműnek találta a feltételeket – ennek ellenére számos pályázó nem a kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be.

Bővebb információ: Kelemen-Varga Roland, tel.: 411-3505, e-mail: kelemen.varga@okotars.hu

Zöldövezet 2013/14 első fordulós eredmények

2013-ban ismét pályázhattak helyi civil kezdeményezések és fővárosi társasházak azért, hogy környezetüket szebbé és zöldebbé alakítsák, a helyi lakosság bevonásával, közösségi akció keretében. Idén július 15-ig nyújthatták be a szervezetek első fordulós projektötleteiket.

Az Ökotárs és a MOL Adományi Bizottsága 2013. szeptember 12-én hozott döntést a felhívás első fordulójára beérkezett 118 pályázatról. A tavalyi év eredményeit látva idén is lehetővé tettük, hogy parkokat, közkerteket létrehozó vagy felújító egyesületeken és alapítványokon kívül, külön kategóriában budapesti társasházak is jelentkezzenek belső udvaraik zöldítésére készült tervekkel. Az Adományi Bizottság 75 pályázatot engedett tovább a 2. fordulóra, amelyek közül 24 érkezett társasházaktól. A korábbi évekhez hasonlóan több „visszatérő” pályázó is lehetőséget kapott új projektek megvalósítására. A továbbjutottak számára az Ökotárs az ősz folyamán szakértő bevonásával egynapos képzést tart, hogy segítse őket a kertek/udvarok megtervezésében, valamint a közösség aktivizálásában és bevonásában. A továbbjutók az ősz folyamán készíthetik el részletes terveiket és második fordulós pályázati anyagukat, amelyet 2013. január 6-i határidővel nyújthatnak be. A nyertes pályázók így 2013 tavaszán kezdhetik meg a kidolgozott program gyakorlati megvalósítását. Az első fordulón továbbjutott szervezetek listája letölthető http://zoldovezet.okotars.hu oldalról.

Bővebb információ: Tokodi Nóra, (1) 411-3500, tokodi@okotars.hu 

Civil Lobbi Kerekasztal: az USAID Civil Fenntarthatósági Index 2012 bemutatója

Szeptember 16-án némileg rendhagyó ülést tartott a civil szektor jogszabályi környezetével foglalkozó informális egyeztető fórum, a Civil Lobbi Kerekasztal. A kibővített találkozón került sor az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Szervezete, az USAID által immár másfél évtizede minden évben kiadott Civil Fenntarthatósági Index 2012-es magyarországi jelentésének bemutatójára is.

Az index Közép-Európa és Eurázsia 29 országában méri az általános környezet „civilbarátságát” egységes módszertannal, 7 dimenzió szerint: ezek a jogi környezet, a szervezeti kapacitás, a pénzügyi életképesség, az érdekérvényesítés, a szolgáltatásnyújtás, az infrastruktúra és a társadalmi elismertség. A 2012-es magyarországi jelentés, amely egy szakértői panel bevonásával az Ökotárs Alapítvány gondozásában készült el sajnos nem fest rózsás képet a szektor helyzetéről: gyakorlatilag minden mutató értéke romlott a korábbi évekhez képest. Így a 7-fokú skála (amelyen az 1-es a legjobb, a 7-es a leggyengébb érték) összesített átlaga 3 pont lett, ami az index nemzetközi rendszerében az éppen „megerősödött” és az „erősödő” fenntarthatóság kategóriáinak határán áll. 


A jelentést Scsaurszki Tamás, a nemzetközi szerkesztőbizottság tagja, Móra Veronika, a hazai fejezet szerzője és Foltányi Zsuzsa, a szakértői panel tagja mutatták be. Ezt követően izgalmas beszélgetés bontakozott ki a jelenlévő civil vezetők, szakértők és kutatók között, akik megállapították, hogy a magyarországi jelentés – a terjedelmi korlátok ellenére – apróbb kiegészítésekkel, de pontos képet fest a szektor helyzetéről. Ugyanakkor rámutattak néhány olyan jelenségre, újabb fejleményre is, amelyeknek mindenképpen figyelmet kell szentelni a 2013-ról szóló anyag összeállításánál; ilyen pl. a közszolgáltatások központosítása, amely valószínűleg befolyással lesz a helyi civil szervezetek és az önkormányzatok viszonyára, illetve az új, nem formalizált ad-hoc mozgalmak fejlődése és várható szerepe a hazai civil társadalom jövőjében.

A teljes jelentés itt érhető el (angolul), a hazai fejezet fordítása pedig letölthető innen.

A kerekasztal találkozó másik fő témája az új civil törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosítására vonatkozó koncepció-javaslat és az ahhoz kapcsolódó normaszöveg kiegészítés második, végleges változatának megvitatása volt. A tavasszal közzétett első tervezetet az Ökotárs május-június folyamán egy 10 alkalomból álló országjáró fórumsorozat keretében mutatta be civil szervezetek szélesebb körének. A rendezvényeken, amelyek átlagosan 20 szervezet részvételével zajlottak, egyéb kérdések mellett (pl. szövetség definíciója, civil társaság, mint forma szerepe és funkciója, a NEA működése) nem meglepő módon a közhasznú jogállás megszerzésének feltételrendszere és a kapcsolódó szabályozás váltotta ki a legnagyobb érdeklődést. Akkor is, és a szakértők vitája során most is egyértelművé vált, hogy nagyon nehéz, szinte lehetetlen feladat megtalálni gyakorlatban is működőképes, „ideális” megoldást, olyan sokféle elvárás és praktikus akadály kapcsolódik a közhasznúság kérdésköréhez. Éppen ezért a módosítási koncepció is több lehetséges alternatívát vázol fel („charity commission” modell, „civil TEÁOR” modell), leszögezve azt is, hogy valódi, ösztönző hatású kedvezményrendszer nélkül a közhasznú minősítés a jövőben sem tölthető meg valódi tartalommal. 

Az ősz folyamán minden bizonnyal napirendre kerül a civil törvény módosítása, tekintettel arra, hogy elengedhetetlen a jövő márciusban hatályba lépő új Ptk-val való összehangolása – ezért a javaslatcsomagot döntés-előkészítőkhöz és jogalkotókhoz és -alkalmazókhoz is eljuttattuk. A végleges anyag elolvasható a civiljogok.hu-n.

Bővebb információ: Móra Veronika, move@okotars.hu, 411-3501


Év Fája Verseny 2013: Elkezdődött a közönségszavazás

Idén szeptember 10-től november 5-ig szavazhat bárki kedvenceire az Év Fája 2013 verseny döntősei közül. A negyedik alkalommal meghirdetett felhívás töretlen érdeklődést váltott ki: összesen 41 fát és történeteiket jelölték magánszemélyek, civil szervezetek, óvodák, önkormányzatok és egyéb intézmények. Közülük az Ökotárs szakmai zsűrije július 17-én tartott ülésén választotta ki azt a 12 döntőst, amelyek fényképe és történetei a http://evfaja.okotars.hu oldalon láthatóak. A verseny keretében nem a legnagyobb vagy legöregebb fát kerestük, hanem azt, amelyik a jelölőknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, legenda, találkozási vagy tájékozódási pontot kínál.

A vetélkedő célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a helyi természeti értékekre, az ember és természeti öröksége közötti szoros kapcsolatra. Egyben alkalmat teremt arra is, hogy egy egyszerűen megvalósítható cél érdekében számos közösség és csoport fogjon össze. Ugyanilyen fontos, hogy a versenyen keresztül egyre több emberhez juttassuk el a természetszeretet üzenetét, és az érzelmi kapcsolat erősítésével járuljunk hozzá a környezettudatosság, a természetvédelem erősödéséhez.

A vetélkedő célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a helyi természeti értékekre, az ember és természeti öröksége közötti szoros kapcsolatra. Egyben alkalmat teremt arra is, hogy egy egyszerűen megvalósítható cél érdekében számos közösség és csoport fogjon össze. Ugyanilyen fontos, hogy a versenyen keresztül egyre több emberhez juttassuk el a természetszeretet üzenetét, és az érzelmi kapcsolat erősítésével járuljunk hozzá a környezettudatosság, a természetvédelem erősödéséhez.

Az idei döntősök Magyarország egész területéről, és sokféle különleges fajból kerülnek ki:

 • 300 éves berkenyefa Telekiben;
 • a basafa (kocsányos tölgy) – Nagykőrös;
 • a mi hársunk (kislevelű hárs) – Gyönk;
 • az abaújvári két hársfa;
 • árpával érő körtefa Solymáron;
 • Frakk fája (nyugati ostorfa) – Vecsés;
 • keleti platánfa a Szamos mellett – Tunyogmatolcs;
 • mesebeli vén vackor (vadkörte) – Gödöllő;
 • nyíregyházi fehér nyárfa;
 • ősöreg tabáni eperfa – Budapest;
 • tapsonyi öreg szilfa;
 • zalaegerszegei szelídgesztenye.

Az Év Fája címet a döntősök közül az kapja, amelyik a legtöbb szavazatot gyűjti össze a határidőig, 2013. november 5-ig. Szavazni on-line, a vetélkedő honlapján lehet. A nyertes fa az Ökotárstól – szakmai partnerünk, a Magyar Faápolók Egyesülete jóvoltából – egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt kap, amelyet díjátadó ünnepség keretében nyújtunk át a fát jelölőknek. Az összeget a fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ilyen intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon településen őshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni. 

A verseny külön kategóriája a „Hős Fa”: erre a címre olyan fák jelölését vártuk, melyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, és amelynek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még most is. Szakmai partnerünk, az Országos Erdészeti Egyesület idén is különdíjban részesít egy általa választott fát a döntősök közül.

Az Év Fája Verseny győztese részt vesz a jövő év elején rendezendő európai versenyen is, amelynek győztese az Európai Év Fája címet nyeri el. Idén, már másodszor 7 ország fái közül a hazai jelölt, az egri termálfürdő platánja lett a győztes több mint 11 ezer szavazattal! 

Idén ősszel az állatkísérleteket elutasító Body Shop üzletlánc is támogatja az Év Fája versenyt, a sárkánygyümölcs ajakápoló eladásából származó profitjával. 

További információ: Sólyom Éva (1) 411-3500, solyom@okotars.hu

Ökotárs Alapítvány 2013 - www.okotars.hu