Ökotárs Alapítvány

Ökotárs évzáró hírlevél - 2013 december

Minden kedves partnerünknek, támogatónknak és adományozottunknak boldog, békés ünnepeket és sikeres új esztendőt kívánunk! 
Ökotársak

(Frakk fája Vecsésről, az Év Fája versenyből)

Új pályázati lehetőségek a Norvég Civil Támogatási Alapban

A támogatók által nyújtott kiegészítő forrásoknak köszönhetően a közelmúltban több új pályázatot hirdetett a programot működtető, Ökotárs által vezetett konzorcium.

 

  1. Akció pályázatok: az új, egyszerűsített pályázati és értékelési eljárással működő kiírás célja rövidebb kampányok, akciók és megmozdulások támogatása az NCTA horizontális területein, azaz az emberi is kisebbségi jogok védelmében, az esélyegyenlőségért, a társadalmi befogadásért és sokszínűségért, a megkülönböztetés, kirekesztés és idegengyűlölet ellenében. Előnyt élveznek azok az akció és kampánytervek, amelyek a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletcselekmények elleni fellépés eszközeit alkalmazzák. E kiírás keretében egy civil szervezet egy pályázattal legfeljebb 5000 € támogatást nyerhet – de a lehetőség folyamatosan nyitva áll a rendelkezésre álló keret kimerüléséig.
  2. Ifjúsági tanulmányutak a támogató országokba: a magyar társadalom problémainak megoldása iránt elkötelezett, a civil szektorban aktív 18-30 év közötti fiatalok számára. A tanulmányutak célja, hogy jó gyakorlatokat, példákat gyűjtsenek Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben az NCTA horizontális területein, és azokat idehaza bemutassák, terjesszék, kihasználva a modern kommunikáció eszközeit. Az egyénileg legfeljebb 3000 € támogatással megvalósítható utakra 2014. február 28-ig lehet pályázatot benyújtani a www.norvegcivilalap.hu oldalon található online űrlapon keresztül.

Emellett ismét lehet pályázni a támogató országok civil szervezeteinél eltöltendő 3-5 hónapos ösztöndíjas tanulmányutakra is, az idén tavaszi kiíráshoz hasonló feltételekkel, 2014. január 22-ig.

A pályázati felhívások és a kapcsolódó dokumentumok „szokás szerint” a program honlapján, a www.norvegcivilalap.hu oldalon találhatók – az érdeklődőket kérjük, hogy alaposan tanulmányozzák ezeket a pályázatírás megkezdése előtt. Részletesebb felvilágosítást is a felhívásokban megjelölt elérhetőségeken lehet kérni!

A közepes- és kisprojektek támogatását szolgáló második pályázati felhívás várhatóan jövő év januárjában jelenik meg.
Norvég Civil Támogatási Alap a facebookon

Lezárult a Svájci-Magyar Civil Alap pályázatainak beadása

2013. október 28-ig lehetett pályázatokat benyújtani a Svájci Hozzájárulás keretében működő alaphoz. A határidőig összesen 236 érvényes pályázatot rögzített a www.svajcivil.hu online rendszere, az alábbi megoszlásban.


A prioritás (szociális szolgáltatások nyújtása): 172 db; 
B prioritás (környezeti kihívásokra adott válaszok): 64 db.

A Támogatásközvetítő Szervezet – az Ökotárs Alapítvány és partnerei, az Autonómia Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány-Magyarország – munkatársai november elején végezték el a benyújtott pályázatok formai ellenőrzését. A formai ellenőrzés lezárulta után, november első felében kezdődött meg a pályázatok tartalmi értékelése. Minden anyagot két független szakértő vizsgál és pontoz a pályázati felhívásban megadott kritériumok mentén. Ennek során szükség esetén tisztázó kérdéseket tesznek fel, amelyeket a Támogatásközvetítő Szervezet munkatársai továbbítanak a pályázó felé, e-mailen, telefonon vagy akár személyes helyszíni látogatás keretében. Az összesen több, mint 280 millió forint szétosztásával járó végső támogatási döntést mindkét témakörben külön-külön kilencfős "Kisprojekt Elfogadó Bizottságok" fogják meghozni, várhatóan jövő év februárjában.

További információk: Csóli Virág, csoli.virag@okotars.hu

Év Fája 2013 díjátadó ünnepség


Az Év Fája a mesebeli vén vackorfa Gödöllőn

Idén negyedik alkalommal rendezte meg az Ökotárs Alapítvány az Év Fája versenyt, melyben olyan fák vetélkednek minden évben, melyek „különös erővel” bírnak: képesek egy-egy közösség, család vagy egy egész település figyelmét megnyerni. A versenybe tavasszal lehet nevezni, és bárki jelölheti a számára kedves fát egy történet kíséretében. A nevezésekből 12-t juttat a döntőbe a szakmai zsűri, az Év Fáját pedig ezek közül a közönség választja ki az ősz folyamán internetes szavazással.

A verseny döntőseit idén november 29-én ünnepelték meg a fákat nevező szervezetek, családok és települések. A zenés eseményen az Ökotárs Alapítvány több díjat is átadott, és a verseny összes döntőse kapott valamilyen meglepetést. Az alapítvány az Év Fája versennyel a közvetlen környezetünkben élő fákra és általában a természet fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére szeretné felhívni a figyelmet. 

Idén 41 fa vett részt a versenyben, melyek közül a 12 döntős fára összesen 18 661 szavazat érkezett. Az Év Fája fődíját 4059 szavazattal a „Mesebeli vén vackorfa, avagy a gödöllői magányos óriás története” címmel nevezett fa nyerte, mely a gödöllői Szent István Egyetem Botanikus kertjében áll, és amelyet még a XVIII. században 999 társával együtt ültetett Grassalkovich Antal gróf. A hatalmas, és még mindig termő vadkörtét a szerelmesek fájának is nevezik, mert állítólag Andrássy gróf is itt ismerte meg Sissyt, akiben fülig beleszeretett. A díjátadón Hős Fa kitüntetést kapott a „Gyümölcsoltó Boldogasszony 303 éves Árpával érő körtefája Solymáron”. Az Országos Erdészeti Egyesület különdíját a Telekiben álló 300 éves berkenye kapta.

Az Év Fája egy speciális kezelésre feljogosító utalványt kapott, a Hős Fa jutalma egy állapotfelmérő szakmai vizsgálat és kezelési javaslat. Az Országos Erdészeti Egyesület különdíjasa 30 000 Ft-os támogatásban részesült.

A hazai vetélkedő verseny első helyezettje szokás szerint részt vesz a 2014-ben megrendezendő Európai Év Fája versenyen is, melyen kétszer egymás után is magyar fa nyerte a fődíjat.

További információ: Sólyom Éva (1) 411-3500, solyom@okotars.hu
Év fája a facebookon

Nyílt levél a civil törvény módosításáról – „kihagyott lehetőségek tárháza”

A jövő márciusban hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel való összehangolás végett a kormány október végén az Országgyűlés elé terjesztette a „civil törvény” módosítására vonatkozó javaslatát, amelyet a parlamenti vita lefolytatása után december 2-án fogadtak el a képviselők. Civil szervezetek, köztük az Ökotárs Alapítvány a jogalkotási folyamat előtt és alatt is több ízben tettek részletes szakmai javaslatokat a szabályozás „civilbarátabbá” tételére – sajnos azonban ezekből az ajánlásokból szinte semmi sem tükröződik az elfogadott törvénymódosításban.

Az Ökotárs kezdeményezésére ezért 7 civil szervezet az alábbi nyílt levelet tette közzé:

 „… Az előterjesztő olyan javaslatot dolgozott ki, és terjesztett a Parlament elé, amely számos technikai jellegű kérdést tisztáz, érthetőbbé teszi a csőd-, felszámolási, valamint végelszámolási eljárásokat, ugyanakkor a társadalmi egyeztetést követően (melynek során a tervezet eredeti szövegéhez képest a törvényjavaslat érdemi, tartalmi ügyekben vajmi kevéssé módosult) sem érinti a civil szektor jogszabályi környezetének „legforróbb pontjait”: a közhasznúság szabályozásának és feltételrendszerének, illetve a támogatáspolitika működésének átalakítását, továbbá az új Ptk.-val való harmonizáció egyes elemeit. Azaz, a javaslat nem tartalmaz

  • érdemi előrelépést a közhasznúság vonatkozásában, annak ellenére, hogy a civil szektor számos kritikát és jobbító szándékú ajánlást fogalmazott meg mind a törvény megszületése előtt, mind annak hatályba lépését követően.
  • érdemi változtatást a támogatáspolitikai problémáit illetően (a NEA rendszerén kívül ideértve a minisztériumi működési és programtámogatásokat, vagy az uniós források elosztásával kapcsolatos visszásságokat, legyenek azok jogalkotási vagy jogalkalmazásbeli problémák).
  • semmilyen előrelépést a civil szervezetek tevékenységét és támogatásukat ösztönző kedvezmények – illetve azok hiánya – terén.

Mindezen alapvető kérdések mellett a javaslat nem foglalkozik más, civil szervezetek által régóta sürgetett újítással sem – ilyen pl. az alapítványi szabályozás reformja, és a társadalmi konzultáció módja (mind annak jogszabályi kodifikációja, mind a megvalósított gyakorlata tekintetében), de sajnálatos módon még csak az új Ptk.-val való ellentmondásokat sem oldja fel maradéktalanul (például a bíróság-ügyészség civil szervezeteket érintő hatáskörei kapcsán).
(…)
Ahelyett tehát, hogy a módosítás szükségességét az előterjesztő kihasználta volna arra, hogy javítson a téves és hiányos struktúrákon, a jelenlegi javaslat többnyire csak technikai jellegű, az állóvizet meg nem zavaró módosításokat tartalmaz. Így nem maradt esély arra, hogy a jelenlegi a ciklusban – annak végéhez közeledve – az Országgyűlés a civil szervezetek sokaságának véleményén alapuló, szakmailag előremutató törvény-módosítási csomagról szavazzon a fent említett koncepcionális (a közhasznúság, valamint a támogatáspolitika szedett-vedett struktúrái és a jogszabályok közötti inkoherencia) és egyéb problémák megoldása érdekében: éppen ezért a jelenlegi javaslatot ebben a formában támogatni nem tudjuk. Úgy látjuk, hogy az illetékesek ismét – sajnos nem először – elszalasztották a lehetőséget egy olyan kiérlelt és a gyakorlat próbáját kiálló nonprofit szabályozás kidolgozására, amely valóban a hazai civil szféra fejlődését és továbblépését szolgálná. Így a civil szervezetek életét továbbra is a bürokratikus terhek és jogértelmezési nehézségek fogják meghatározni, elvonva energiáikat alapvető céljaik eléréséről.”

További információ: Móra Veronika, move@okotars.hu