Ökotárs Alapítvány

Ökotárs Hírlevél - 2010. június

 1. Új vetélkedőnk: Keressük az Év Fáját
 2. Környezet-Egészségügyi Információs Portál
 3. Ismét Zöldövezet pályázati felhívás
 4. Elindult a civiljogok.hu
 5. Tanulmányút Franciaországba
 6. Regionális találkozók a Norvég Civil Támogatási Alap támogatottainak

 

`

Az Év FájaCseh testvérszervezetünk, a Nadace Partnerství kezdeményezéséhez csatlakozva, az Ökotárs Alapítvány Magyarországon először meghirdeti az Év Fája vetélkedőt, melyre bármilyen magánszemély vagy csoport, szervezet jelölheti kedvenc fáját.

Az egész országban meghirdetett Év Fája pályázattal az európai Év Fája versenyhez kapcsolódunk. A vetélkedő célja, hogy a fák természetben betöltött szerepén keresztül hívja fel az emberek figyelmét a környezettudatosságra. A vetélkedő keretében nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keressük, hanem azt, amelyik a jelölőknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál – vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élők mindennapjaiban.

Az Év Fáját egyének és közösségek is jelölhetik, akár baráti társaságok, családok, iskolás csoportok, civil szervezetek, önkormányzatok vagy vállalkozások. A vetélkedőre jelölt fákból az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrije 12 döntőst választ. Ezek közül a közönség szavazással választhatja ki kedvencét. Az Év Fája a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz!

A nyertes fa egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt kap, amelyet díjátadó ünnepség keretében nyújtunk át a fát jelölőknek. Az összeget a fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére vagy ha ilyen intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon településen őshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni.

A jelölésnek tartalmaznia kell:

 • a fa történetét, ami lehet egy mítosz, legenda, személyes történet vagy történelmi tény,
 • a fa pontos helyét (település, utca, régió, esetleg GPS koordináta),
 • és egyéb adatait (fajta, magasság, kor, átmérő) valamint egy fényképet a fáról.

Amennyiben a jelölt fa magántulajdonban van, érdemes a tulajdonostól engedélyt kérni a fa nevezéséhez.

A pályázatokat a http://evfaja.okotars.hu oldalon található online űrlapon keresztül lehet beadni. Beadási határidő: 2010. július 31. Az előzsűrizés során kiválasztott 12 fára várhatóan szeptemberben lehet majd szavazni.

Az Év fája programmal vagy a nevezéssel kapcsolatban további felvilágosítást Sólyom Évától kaphatnak ( 411-3500, solyom@okotars.hu)

ÚMFT logoIdén áprilisban az Ökotárs Alapítány közel 27 millió Ft támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív program „Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok” című pályázati kiírásán (KEOP-6.1.0/09-2009-0041). A projekt keretében a Szent István Egyetem, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet és a Rák Ellen az Emberért a Holnapért Alapítvány szakértőinek közreműködésével egy új környezet-egészségügyi információs portál megvalósítását vállaltuk.

Az EU-ban és hazánkban is több mint százezer különböző, az ember által előállított vegyi anyag van forgalomban. Szervezetünk naponta több tízezer ilyen vegyülettel érintkezik: ezek megtalálhatóak az élelmiszerekben, a gyermekruhákban, a bútorokban, az építési anyagokban, a kozmetikumokban, a tisztítószerekben és természetesen az ipar, a mezőgazdaság és a közlekedés által kibocsátott szennyezésekben. Ennek ellenére, még arról a körülbelül 2500 vegyi anyagról sincs elegendő egészségügyi és környezeti adatunk, amelyet tömeges mennyiségben állítanak elő a vegyianyag-gyárak.

Mind kül-, mind belföldön számos intézet és szakmai szervezet – például a WHO - foglalkozik a vegyi anyagok tulajdonságaival és hatásaival, amelyek többsége nyilvánosan elérhető adatbázisokat is működtet, magyar nyelven azonban jelenleg egyáltalán nincsen a szűk szakmai közönségnél szélesebb célcsoportok igényeit kielégítő, nyilvános adatbázis. Ezért a leendő portál fő célja, hogy közérthető, de tudományosan megalapozott tájékoztatást nyújtson a környezetünkben előforduló vegyi anyagok hatásairól, helyes és helytelen használatáról és kiváltásának lehetőségeiről, hozzájárulva a témakörben uralkodó téveszmék eloszlatásához is.

A portál alapja egy adatbázis lesz, amely "fact-sheet" és kérdezz-felelek jelleggel mutatja be a mindennapi környezetünkben található, egészségre ártalmas anyagokat. Az anyaglista összeállításában és a szükséges információk összegyűjtésében hazai és elismert nemzetközi listákra fogunk támaszkodni. A portál lehetővé teszi az abc szerinti keresést ill. felsorolást az anyagok besorolása, illetve forrásaik, előfordulásuk szerint. A kereshető adatbázis mellett a portál további fontos elemei lesznek különböző összefoglalók, háttérinformációk, pl. rákstatisztikák, prevenció, intézmények, szűrőhelyek elérhetőségei, linkjei, vonatkozó jogszabályok, szervezetek elérhetőségei, a témához kapcsolódó hírek, események, valamint az interaktivitást megteremtő „kérdezzen a szakértőtől” rovat. A szeptemberre tervezett nyilvános bemutatkozásra első körben várhatóan huszonegynéhány anyag infólapja kerül fel a portálra, amely ezt követően folyamatosan bővülni, növekedni fog.

Zöldövezet logóAz Ökotárs Alapítvány a MOL támogatásával 2010-ben megnövekedett keretösszeggel hirdeti meg az immár méltán népszerű Zöldövezet programot. A kétfordulós pályázat keretében közösségi funkciójú zöld területek létesítésére, fejlesztésére és rehabilitációjára kérhetnek támogatást Magyarországon bejegyzett civil szervezetek, akár iskolákkal illetve iskolai csoportokkal együttműködve az ország egész területén.

Pályázni lehet:

 • közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára;
 • zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok létrehozására, vagy vonzerejük növelésére;
 • esetenként speciális célcsoportok (pl. mozgáskorlátozottak) igényeit kielégítő parkok létrehozására;

közösségi akció keretében, környezetbarát módszerekkel, közösségi használat céljából.

Az első fordulóban a pályázó szervezetnek csak a kiszemelt területet és az átalakítási elképzeléseket kell nagy vonalakban, egy ötletpályázat formájában benyújtania. Ennek kedvező elbírálását követően a helyi közösséget, az érintetteket bevonva dolgozhatják ki a pályázók a végleges parkosítási terveket, amelynek legalább 1500 m2 zöldfelület (közpark, pihenőpark, játszótér, iskolapark) kialakítását, megújítását kell célul kitűznie. További elvárás, hogy az összefogás ered-ményeként őshonos növényeket ültessenek, a kivitelezés környezetbarát módon történjen, illetve az ültetésre közösségi akció keretében kerüljön sor, amelyben a település lakossága is részt vesz.

A továbbjutó pályázókat a közösségi tervezésről szóló ingyenes kézikönyvvel, valamint szeptember-október folyamán egynapos „tértervező” tréningekkel segítjük. Ezt követően a helyi közös tervezői munka eredményeként született, részletesen kidolgozott elképzeléseket kell a második fordulóban bemutatni.

A pályázatokat a http://zoldovozet.okotars.hu weboldal on-line rendszerében lehet megírni és beadni. Az ötletpályázatok beadási határideje: 2010. július 1. További tájékoztatást Temesvári Szilviától kaphatnak (411-3500, zo2010@okotars.hu)

Az eddigi években a MOL anyagi és az Ökotárs Alapítvány szakmai támogatásával Magyarországon 134 Zöldövezet projekt valósulhatott meg, a program sikerrel működik Szlovákiában és Romániában is. Az elmúlt öt évben regionális szinten immár 320 település nyert el összesen közel 156 millió Ft támogatást.

Ezzel a címmel indította útjára az Ökotárs Alapítvány a civil szervezetek jogi-szabályozási környezetét fejlesztő Civil-Társ program új honlapját. Az oldal elsősorban a civil szervezetek és az állam illetve az önkormányzatok kapcsolatában megfigyelhető visszásságokra összpontosít.
Az elmúlt években tapasztalt, egyre súlyosbodó problémák okán, a honlap az alábbi célok elérését kívánja elősegíteni:

 • civil pályázati rendszer egyszerűsítése és átláthatóságának növelése, dereguláció;
 • a közfeladat-ellátási rendszer anomáliáinak felszámolása;
 • a pályázati-támogatási ellentmondások bemutatása a politikusok, a civil szervezetek, a média és a nyilvánosság számára.

A honlap létrehívásának egyik fő oka volt, hogy az Ökotárs közel két évtizedes pályázói és adományozói tapasztalatainak (beleértve a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatainak lebonyolításában való részvétele) fényében kijelenthetjük: számos esetben a jelenlegitől eltérő szabályozás mellett jóval hatékonyabban, a pályázói és elbírálói oldalról is kevesebb befektetéssel lehetne átlátható módon forrásokat biztosítani a civil szervezetek számára.
Ennek elősegítése érdekében a honlap összegyűjti a témában született eddigi tanulmányokat, javaslatokat és közleményeket valamint hírekkel szolgál a téma iránt érdeklődőknek. Különleges szolgáltatása a „támogatásfigyelő”, amely egy kérdőív segítségével igyekszik összegyűjteni a civil szervezetek pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatait, a jó és rossz példákat.

Az Ökotárs Alapítványt és testvérszervezeteit tömörítő Environmental Partnership Association május 2-7. között ötnapos tanulmányutat szervezett a Közép-Európai Zöldutak program koordinátorai és szakemberei számára Franciaországba, Chambéry környékére, az ún. „mobilitási tervezés” megismerésének céljával.

A Franciaországban már több éves múltra visszatekintő mobilitási tervek lényege, hogy egy vállalkozás, iskola vagy intézmény úgy szervezi meg dolgozóinak, tanulóinak utazását, munkába járását, hogy az a lehető legkevesebb CO2-kibocsátással, azaz minél inkább környezetkímélő módon történjen.

Ennek eszköze lehet telekocsi-rendszer, megosztott autóhasználat, a tömegközlekedési eszközök menetrendjének a munkaidőhöz/órarendhez igazítása, a kerékpározás, gyaloglás illetve mindezek kombinációja. Sőt a lényeg éppen ez: az eszközök széles skálájával igyekeznek elérni, hogy az emberek kényelmesen, gyorsan, de a környezet lehető legkisebb károsításával tudjanak eljutni céljukhoz. Ennek érdekében fontos szempont, hogy minél ritkábban forduljon elő az a Budapesten is szokásos látvány, amikor szinte minden autóban csak egy ember ül (a dugóban).

Franciaországban 2000-2001 óta törvény szabályozza, hogy a lehetőségekhez mérten környezetbarát módon közlekedjenek az emberek. A cégeknek kötelező a munkába járási bérletek 50% megtéríteniük a dolgozóknak, de ha a vállalat részt vesz a mobilitási tervezési programban és végrehajtásában, azaz ilyen jellegű vállalásokat is tesz (autó-megosztás, kerékpártároló fenntartása, autó parkolók ésszerűsítése stb.), akkor 25%-ot visszakap az államtól.

Bringa kölcsönzésAz ötnapos tanulmányúton a tízfős nemzetközi – lengyel, cseh, szlovák, magyar, román és bolgár – küldöttség megismerkedhetett a mobilitási tervet működtető cégek tapasztalataival és eredményeivel, a tervek elkészítését segítő szakmai támogató szervezetekkel valamint a rendszerhez hátteret biztosító önkormányzatok munkájával. Találkozhattak a rendszert elsőként elindító mikroelektronikai cég képviselőivel is: itt eredetileg a dolgozók kezdeményezték a közös autós utazást, a kerékpártárolókat, és elképzeléseik sikerült megnyerniük a vezetőség támogatását, amely azt is hagyta, hogy munkaidőben(!) tervezzék-szervezzék meg a környezetkímélő közlekedést. Az évek folyamán ez a kezdeményezés nőtte ki magát olyan naggyá, hogy most már külön ügynökségek tervezik meg adott cégeknek az ideális megoldást. Ahol van mobilitási terv, ott hivatalosan munkaidőben van ennek felelőse is, aki az esetleges lakhelyváltozásokat nyomon követi és új dolgozókat is bevonja a rendszerbe. A CO2-kibocsátás csökkentésén túl nyilvánvalóan a dolgozók érdeke is, hogy minél kevesebb időt kelljen utazással tölteniük, de a vállalat szempontjából sem elhanyagolható a munkaidő hatékony kihasználása.
A tanulmányúton látott változatos és ötletes megoldások, például az „autómegosztás” hazai meghonosításához vezető út első lépéseként a tapasztalatok összefoglalásával készülő kézikönyvet valamennyi résztvevő nyelvén, így magyarul is meg fogjuk jelentetni.

Május folyamán az Ökotárs Alapítvány és lebonyolító partnerei – az Autonómia Alapítvány, a DemNet és a Kárpátok Alapítvány-Magyarország – valamennyi régióban találkozókat szervezett az NCTA-ból támogatást nyert civil szervezeteknek. A fórumok célja kettős volt:

 • egyrészt alkalmat adtak a szervezeteknek a bemutatkozásra, tevékenységük, eredményeik prezentálására és az egy-mással való kapcsolatteremtésre;
 • másrészt a lebonyolító alapítványok is visszajelzéseket kaphattak a projektek előrehaladásáról és a szervezetek tapasztalatairól, véleményéről az NCTA működését illetően.

A találkozókon a részt vevő szervezetek egy része vetített előadással, mások poszteren vagy kiadványaikon keresztül mutatták be az NCTA segítségével megvalósult projekteket. Bár a támogatott tevékenységek többsége még nem ért véget, a résztvevők sokszínű és izgalmas beszámolókat láthattak/hallhattak a NCTA workshopkörnyezetvédelem, a civil kapacitásfejlesztés, a szociális kohézió és a kulturális örökségvédelem témakörében. Az elhangzó kérdések és hozzászólások rávilágítottak, hogy a még a látszólag különböző területen működő szervezetek között is lehetnek kapcsolódási pontok, együttműködési lehetőségek.

Az Alappal kapcsolatos műhelybeszélgetések – ahol pedig kifejezetten a kritikák megfogalmazására is felszólítást kaptak a résztvevők – egészében meggyőztek arról, hogy az NCTA lebonyolító alapítványok valóban hatékony és pályázóbarát rendszert dolgoztak ki és működtettek, még akkor is, ha akadnak fejleszteni való részletek. A beszélgetések során el-hangzottakból készülő összefoglaló emlékeztető mindenki számára elérhető lesz a www.norvegcivilalap.hu oldalon is.

 

További információ

Móra Veronika
igazgató, Ökotárs Alapítvány
411-3510, move@okotars.hu
www.okotars.hu