Ökotárs Alapítvány

Ökotárs Hírlevél - 2014 tavasz

Zöldövezet eredményhirdetés

Január 6-ig adhatták be részletesen kidolgozott pályázatukat azon társasházak és civil szervezetek, melyek továbbjutottak Zöldövezet 2012/2013-as pályázat első fordulóján. Az Adományi Bizottság február 14-én a második fordulóra beérkezett 36 pályázatból 28-at támogatott, összesen 14 500 000 Forinttal. A támogatott 12 társasházi közösség és 16 civil szervezet idén tavasszal vághat bele az udvar- illetve parkszépítésbe.

A Zöldövezet programon keresztül hetedik éve támogatja az Ökotárs Alapítvány és a MOL kisközösségek zöldfelület fejlesztési terveinek megvalósulását. A civil közösségek mellett a program 2012 óta budapesti társasházak udvarainak zöldítését is támogatja. Idén 12 lakóközösség és 16 vidéki civil szervezet kapott támogatást közvetlen környezetének szépítésére.

A programban központi szerepet kapnak a résztvevő közösségek, melyeknek a kétfordulós pályázat részeként közösen kell megalkotniuk az elképzeléseiknek megfelelő közparkot vagy zöld udvart. Ehhez a közös tervezéshez és általában a park építéshez az Ökotárs egynapos képzés keretében adott segítséget mindenkinek, aki továbbjutott a pályázat első fordulóján. A programban való részvétel nem áll meg a fák és növények ültetésénél, hiszen a tervek kiötlőinek a létrehozott zöld területek fenntartását is végig kell gondolnia. A korábban támogatott akciókról készült fotók és beszámolók, valamint számos segédanyag a közösségi tervezésről elérhető a http://zoldovezet.okotars.hu oldalon.

Bővebb információ: Tokodi Nóra, zoldovezet (@) okotars.hu, 411-3500

Eredményhirdetés a Svájci-Magyar Civil Alapban

Február utolsó hetében megszületett a döntés a Svájci-Magyar Civil Alap “szociális szolgáltatások nyújtása” és “környezeti kihívásokra adott válaszok” témaköreiben beérkezett 236 db pályázatról. A témakörök Kisprojekt Elfogadó Bizottságai két gyors és hatékony egynapos ülés keretében döntöttek 12 környezetvédelmi valamint 38 szociális témájú pályázat támogatásáról.

A jegyzőkönyv véglegesítését követően minden pályázó írásos értesítést kap, mely tartalmazza a végleges támogatási összegeket és az egyéb (esetleges) támogatási feltételeket. A projektek és szerződések feltételeit ezt követően egyedileg egyeztetik a lebonyolító alapítványok a szükséges részletek tisztázásával. A támogatásban nem részesült pályázók is személyre szabott indoklást kapnak az elutasítás okairól.

Bővebb információ: Csóli Virág, csoli.virag (@) okotars.hu, 411-3507

EGT / Norvég Civil Támogatási Alap: lezárult a második pályázati felhívás

Idén immár másodszor lehetett pályázhattak civil szervezetek az NCTA támogatására: 2014. február 27-én este 6 óráig kis- és közepes projekt pályázatokat lehetett benyújtani, a program hét tématerületén. Idén kétfordulós és egyszerűbb lett a pályázás, hiszen egyelőre csak egy rövid projekt ötletet kellett beadni, részletes költségterv nélkül. Teljes pályázatot csak a második fordulóba továbbjutóknak kell benyújtaniuk várhatóan május végéig. A mostani határidőre összesen 1731 projekt ötlet érkezett, melyekből 898 a kis- és 833 a közepes projekt megvalósítását célozza. A hét tématerület között az alábbi a megoszlás:

Terület:

Kisprojektek

Közepes projektek

Összesen

A) emberi jogok és demokrácia

40

56

96

B) női jogok és esélyegyenlőség>

37

35

72

C) szervezet- és közösségfejlesztés

 

240

518

D) ifjúsági- és gyermekügyek

192

141

333

E) környezetvédelem és fenntartható fejlődés

160

131

291

F) jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak

120

121>

241

G) társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)

71

109

180

A lebonyolító (témagazda) alapítványok munkatársai egészen a beadás pillanatáig ügyeletet tartottak és segítettek a pályázóknak a felmerülő (egyébként csekély számú) technikai és egyéb problémák megoldásában. A beadott pályázatok formai ellenőrzése után kezdődik a pályázatok tartalmi értékelése, melyet külső szakértők végeznek. A tartalmi értékelés a tervek szerint április közepén zárul, a hét téma területen várhatóan összesen 130 projekt nyer támogatást.

Az NCTA első körében támogatott projektek közül sok már elindult vagy sikerrel be is fejeződött, ezekből mutatunk be kettőt az alábbiakban:

Újragondolt nyilvánosság - egy jövőbeni médiaszabályozás keretei

Február végén zárult a Független Médiaközpont és a Mérték Médiaelemző Műhely kisprojektje, melynek célja egy új média szabályozási koncepció kialakítása volt. A szervezők nyilvános vitákat rendeztek, melyekbe bárki bekapcsolódhatott és hozzájárulhatott a közös koncepció megalkotásához. A február 27-i konferencián bemutatott dokumentum a következő témákat öleli fel: médiafelügyelet feladatai; a médiapiac szabályozása, a média-önszabályozás lehetséges modelljei, a médiaoktatás médiapolitikai szerepe és a közszolgálati média újragondolása. A zárókonferencián a koncepció ismeretetése mellett szó volt a médiaszabályozás európai irányairól is, a meghívott szakmai szervezetek képviselői pedig megvitatták a hazai szabályozási-önszabályozási folyamatok eredményességét, következményeit és várható trendjeit.
Az elkészült koncepció és a vitaanyagok letöltése.

Te mit tennél

Több száz 14-18 év közötti fiatalt ért el a Civil Művek Közművelődési Egyesület sztereotípiákat kezelő Te mit tennél? című drámapedagógiai programja – a feldolgozandó témakörök a melegekhez, a zsidósághoz, a romákhoz, a hajléktalanokhoz és a nők bántalmazásához kapcsolódnak. A 2011-ben indított programot a korábbi tapasztalatokra építve továbbfejlesztették, és az NCTA segítségével most 2014 májusáig folytatják a szervezők. Az új és gyakoribb - öt alkalmas - foglalkozássorozat során van idő, alkalom és lehetőség a bizalom kiépítésére, egy olyan elfogadó és egyetértő légkör megteremtésére, amelyben mindenki bátran vállalhatja véleményét, ellenvéleményét és önmagát.

A program 2013. augusztus 1-től 2014. május 1-ig zajlik az NCTA támogatásával, további információ a szervezet honlapján olvasható.

Bővebb információ:
Kelemen-Varga Roland (makroprojektek) kelemen.varga (@) okotars.hu, 411-3505
Horváth Gergő (mikroprojektek), gergo(@) okotars.hu, 411-3527

77 ezer szavazattal nyerte Bulgária ezer éves öreg szilfája az Európai Év Fája címet

A negyedik Európai Év fája verseny online szavazását 77 ezer szavazattal nyerte Szliven városából egy szilfa, míg a második helyezett a magyar gödöllői vackor lett majd 37 ezer szavazattal. A harmadik helyet a lengyel wybicki tölgy nyerte el, 16 ezer szavazattal. A verseny az utolsó pillanatig nagyon szoros volt, a bolgár fa a verseny utolsó hetében húzott el. A díjakat az Európa Parlamentben adta át a verseny szervezője, az Ökotárs Alapítvány cseh testvérszervezete a Nadace Partnerstvi.

Az európai versenybe azok a fák kerülnek, melyek előző évben megnyerik a nevező ország Év Fája versenyét. A nemzetközi forduló szavazása februárban zajlott, a www.treeoftheyear.org oldalon. Idén tíz ország vett részt a versenyben: Bulgária, Csehország, Franciaország, Írország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Skócia, Szlovákia és Wales. A fák sikere leginkább az őket támogató helyi közösségeknek köszönhető, melyek a versenybe nevezték kedvenc fáikat egy-egy történet kíséretében.

Az idei nyertes, a bolgár szilfa központi helyet foglal el a szliveniek életében, mindennapos találkozó pont és számos rendezvény és demonstráció indul innen a mai napig. Külön érdekesség, hogy a város tengerszint feletti magasságát is itt mérték meg először és szerepel a város címerében is.

A második helyezést elért vadkörte, mely a gödöllői Szent István Egyetem botanikus kertjében él, 36 ezer szavazattal lett második. A vackorhoz számos legenda fűződik, melyek közül az egyik legismertebb, hogy állítólag a fa lombjai alatt fogalmazta meg Kossuth a Függetlenségi nyilatkozatot 1849-ben. A harmadik helyezett lengyel tölgyfa 16 ezer szavazatot kapott. Az idős fa Będominból való, a lengyel nemzeti himnusz szerzőjének szülővárosából.

Az Év fája verseny magyar fordulója májusban indul, ekkor az evfaja.okotars.hu oldalon lehet nevezni.

További információ: Sólyom Éva, solyom@okotars.hu, +36 1 411 3500

Civiljogok: közeleg a közhasznú jogállás kérelmezésének határideje!

A 2012 elején hatályba lépett "új civil törvény" idén május 31-ig adott haladékot azoknak a már működő közhasznú szervezeteknek, akik minősítésüket meg kívánják tartani, hogy az új előírásoknak megfelelő módon közhasznú jogállásuk bejegyzését kezdeményezzék a nyilvántartó megyei törvényszéknél. Aki ezt a határidőt elmulasztja, az jogállását (és a vele járó esetleges kedvezményeket) elveszti, és azt - mint egy újonnan létrejött szervezet - csak két év eltelte után kérelmezheti újra.

Az "új" közhasznú jogállás megszerzéséhez a civil szervezeteknek végéig mindenképpen módosítaniuk kell alapszabályukat/alapító okiratukat. Néhány kisebb (részben szövegezési) módosítás mellett a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy találjanak olyan, jogszabályban előírt közfeladatot (egyet vagy többet), amelyet a szervezet - közvetlenül vagy közvetve - végez, és amely jogszabályra hivatkozva (konkrét paragrafus és bekezdés szintjén megnevezve), tevékenységét közhasznúnak nevezheti. Fontos, hogy nem célt, hanem konkrét tevékenységet kell megnevezni! A későbbiekben pedig ezen tevékenységek végzéséről kell az éves közhasznúsági jelentésben számot adni. Kiindulópontként az önkormányzati törvényt illetve a szervezet célja szerinti ágazati jogszabályokat, beleértve a rendeleteket is érdemes tanulmányozni. Ugyanakkor nem kell feltétlenül minden, a szervezet létesítő okiratában eddig is szereplő tevékenységhez közfeladatot találni - lehetséges az is, hogy egy szervezet bizonyos tevékenységeket közhasznúan, másokat nem közhasznúan végez. Az alapszabály/alapító okirat módosításával és az közhasznú jogállás megtartásával kapcsolatos tudnivalókat részletesen bemutatjuk az Ökotárs gondozásában kiadott, a civil törvény alkalmazásához készült útmutatónkban:

A módosított alapszabály/alapító okirat mellett be kell nyújtani a törvényszéknek az elmúlt két évre vonatkozó közhasznúsági jelentést is, szintén az új formában (a civil törvényt végrehajtó 305/2011 kormányrendelet mellékletében meghatározott módon), amelyből kiderül, hogy a szervezet megfelel-e az erőforrás-ellátottságot és a társadalmi támogatottságot mutató kétszer három feltétel közül legalább egynek-egynek.

Mindezekhez a dokumentumokhoz mellékelni kell a birosag.hu oldalról letölthető “Alapítvány/egyesület változás nyilvántartásba vétel kérelem és a Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétel kérelem” című űrlapokat is, megfelelően kitöltve.

Tudjuk, hogy sok civil szervezet még nem vágott bele ebbe a munkába, ugyanakkor mindenkit biztatunk arra, hogy minél előbb indítsa el az eljárást - várható, hogy a törvényszékek a határidő közeledtével egyre több kérelmet kapnak, és az eddigi tapasztalatok az mutatják, hogy ritkán sikerül elsőre, hiánypótlás nélkül eleget tenni a feltételeknek. A közhasznú jogállás bejegyzése így akár hónapokba is telhet - az Ökotárssal is ez volt a helyzet. A későbbiekben szeretnénk egy körképet készíteni a közhasznúság bejegyzésével kapcsolatos gyakorlatról - ezért örömmel vennénk, ha megosztanák, elküldenék tapasztalataikat, a folyamatban megélt problémákról, nehézségekről is!

Bővebb információ: Móra Veronika, move(@)okotars.hu, 411-3500

Meghívó a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 24. Országos Találkozójára

Monostori Erőd, Duna bástya - Komárom 2014. április 25-27.

A szervező Reflex Környezetvédő Egyesület és Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség színes szakmai és közösségi programokkal várja a zöld szervezetek képviselőit a komáromi Monostori Erődben április végén rendezendő Zöld Országos Találkozón.

Jelentkezés, regisztrációval (Jelentkezési határidő - 2014. március 31. - hétfő!)

Add tovább!

A zöld mozgalom megújíításával és fejlesztésével kapcsolatban a szervezők alapvető célként határozták a közösség bővítését. Kérjük, hogy a meghívót segítsenek olyan szervezeteknek is eljuttatni, akik (még) nem vesznek rész a zöld mozgalmi együttműködésben.

További információ: Lajtmann Csaba, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, lajtmann (@) gmail.com