NyitóoldalAdományozásZöldútCivil-TársEseményekMagunkról / KapcsolatPénzügyi jelentésKöszönetnyilvánításokIdőszalag

Szervezetünk tagja az EPSD-nek

Küldetésünk

A zöld mozgalom erősítésén, támogatásán keresztül kívánunk hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

A környezetvédő mozgalom fejlődését adományokkal, tréningekkel, ösztöndíjas programokkal és szükség szerint szakértői, illetve technikai segítségnyújtással kívánjuk elérni.

Elöljáró gondolatok

Siri Ellen Sletner Nagykövet fotója Nagy öröm számomra az Ökotárs Alapítvány Éves jelentésének bevezető szavait írni. A Norvég Civil Támogatási Alap nemcsak az Ökotárs legjelentősebb programja, hanem az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus által Magyarországon létrehozott legnagyobb támogatási alap is egyben.

A 2004-ben Norvégia, Izland és Liechtenstein által létrehozott alapok számos tevékenység támogatásán keresztül járulnak hozzá a szolidáris és felelősségteljes Európa megteremtéséhez.

A Norvég Alapnak kezdetektől fogva kiemelkedő célja volt a civil társadalom és ezen keresztül a társadalmi részvétel biztosítása a demokratikus folyamatokban.

Civil alap szinte az összes résztvevő partner országban létezik. A 2004 és 2009 közötti időszakban a civil társadalom és a civil szervezetek erősítésére szánt támogatás összege meghaladja a 80 millió Eurót. Ily módon az egyes országokban a támogatási alapok átlag 10%-ával civil tevékenységeket támogatunk. Ezzel az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Közép-Európa egyik legnagyobb civil társadalmat támogató forrásává vált.

Elégedetten láttuk, hogy a magyar civil szervezetek örömmel üdvözölték ezt a lehetőséget.

Ezen kiadvány tartalmazza az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus által eddig támogatott összes civil projekt adatait, de példákat hoz az egyéb források segítségével elért eredményekre is. Az Ökotárs és konzorciumi partnerei a civil alapot a lehető legrugalmasabban és legátláthatóbb módon bonyolították le, országszerte megalapozva ezzel új és innovatív projektek létrejöttét.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az Ökotárs Alapítványnak és partnereinek, a DemNet Alapítványnak, az Autonómia Alapítványnak és a Kárpátok Alapítványnak a Norvég Civil Támogatási Alappal végzett munkáját, mellyel a magyar civil szervezetek sikeres és fontos programjainak létrejöttéhez járultak hozzá.

Siri Ellen Sletner Nagykövet
Norvég Királyi Nagykövetség