NyitóoldalAdományozásTermészeti örökségünkZöldútÁltalános segítségnyújtásCivil TársMagunkrólPénzügyi jelentésTámogatóink

Szervezetünk tagja az Environmental Partnership-nek

Küldetésünk

A zöld mozgalom erősítésén, támogatásán keresztül kívánunk hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

A környezetvédő mozgalom fejlődését adományokkal, tréningekkel, ösztöndíjas programokkal és szükség szerint szakértői, illetve technikai segítségnyújtással kívánjuk elérni.

Üzenet az olvasónak

„…különösen fontos, hogy legyenek olyan kisléptékű, de független források, amelyek az aktuális politikai és gazdasági érdekektől függetlenül támogathatják azokat a progresszív, előremutató kezdeményezéseket, amelyek hangja esetleg nem hallatszik ki a támogatásért folyamodók tömegéből, vagy amelyek kézzelfogható eredményei csak hosszabb távon érnek be…”

„…az adományozás terén gyűjtött tapasztalat, a civil szféra ismerete és a bejáratott módszerek alapján működtetett nyílt, átlátható ás egyenlő esélyű hozzáférést biztosító támogatási rendszer biztosíthatja a források hatékony és ellenőrizhető felhasználását. A pénz így valóban oda kerülhet, ahol arra leginkább szükség van, és azokhoz, akik a legtöbbet kihozzák belőle…”

Forrásszerzés, adománygyűjtés, „fundraising” – sokat koptatott szavak ezek manapság a civil szervezetek világában. A kilencvenes évek külföldi forrásainak elapadása, a hazai költségvetés fokozódó nehézségei és az Európai Unió finanszírozási rendszereinek adminisztratív elvárásai nyomán terjed a felismerés: a civil szervezetek immár nem „élhetnek meg” tisztán a pályázatok bűvkörében, más támogatási módok, lehetőségek után kell nézniük.

Ugyanakkor a fenti szavak legtöbbször még negatív szövegkörnyezetben jelennek meg: a témával foglalkozó – egyre növekvő számú – konferencia, rendezvény visszatérő motívuma, hogy hazánkban még mennyire fejletlen az adományozás, a filantrópia kultúrája. Mégis, a statisztikák és kutatások szerint például 2004-ben Magyarországon 19 milliárd forint magánadomány jutott közcélú szervezetekhez. Az ellentmondás azonban csak látszólagos. Ha megnézzük a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásainak megoszlását, évek óta ugyanazok a szervezetek és témák jelennek meg hangsúlyosan: a (beteg) gyerekek és a (kóbor) állatok – Hollywoodban is régóta tudják, hogy a gyerek és/vagy kutya szerepeltetése a siker biztos receptje.

Nincs ez másképp a „valódi” magánadományok terén sem. Bár a szavak szintjén mindenki elismeri pl. a környezet-, jog- és fogyasztóvédő szervezetek létének, tevékenységének fontosságát, ügyük kevésbé vonzó, nem mozgat meg érzelmeket, ha a potenciális adományozók „megkörnyékezéséről” van szó. Mindez azonban nem elsősorban ügyetlenségüknek köszönhető: a legtöbben csak akkor szembesülnek a társadalomban betöltött szerepükkel, ha a saját bőrükön tapasztalják pl. kedvenc parkjuk, kirándulóhelyük eltűnését, szemétlerakóvá válását, vagy azt, amikor megkérdezésük nélkül, akaratuk ellenére, „fejük felett átnyúlva” döntenek közvetlen környezetük ügyeiről.

Mindez különösen sújtja a környezetvédőket, hiszen sokan – sokszor a média tolmácsolásának köszönhetően is – örökké tiltakozó, mindenre nemet mondó hőzöngőknek tartják őket. A zajos tüntetések mellett valóban kevésbé látványos és sokszor nehezebben megmagyarázható, hogy miért szükséges egy-egy láprét vagy szinte láthatatlan kis növény megmentése vagy hogy mit és hogyan tesznek a „zöldek” a megújuló energiaforrások elterjesztéséért, a hulladéktermelés megelőzéséért, a tömegközlekedés megőrzéséért vagy éppen a sokat emlegetett fenntartható fejlődés elvont elveinek helyi, gyakorlati megvalósításáért. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy legyenek olyan kisléptékű, de független források, amelyek az aktuális politikai és gazdasági érdekektől függetlenül támogathatják azokat a progresszív, előremutató kezdeményezéséket, amelyek hangja esetleg nem hallatszik ki a támogatásért folyamodók tömegéből, vagy amelyek kézzelfogható eredményei csak hosszabb távon érnek be.

Ezeket a problémákat az Ökotárs Alapítvány munkatársaiként nap, mint nap magunk is tapasztaljuk, és következményei bennünket is érintenek. Az elmúlt években komoly – és nem is eredménytelen – erőfeszítéseket tettünk azért, hogy fenntarthassuk több mint másfél évtizedes tapasztalataink alapján kikristályosodott átlátható, rugalmas, „felhasználóbarát” adományi rendszerünket, amellyel a hazai környezetvédő civil szervezetek munkáját támogatjuk – ehhez azonban magunk is támogatásra szorulunk. Távlati célunk, hogy olyan tőkésített alapítvánnyá váljuk, amely vagyonának hozamából képes egy pályázati formában működő kisadományi rendszer működtetésére. Be kell azonban látnunk, hogy e cél – bár elérése nem reménytelen – egyelőre a jövő zenéje marad: a „tőkésített alapítvány” fogalmának megismertetése Magyarországon még időt igényel: egyelőre a legtöbb potenciális vállalati-, vagy magánadományozó úgy érzi, hogy ilyen célra adott pénze „holt” erőforrássá válik, nem térül meg.

De független adományozóként sem vagyunk sokkal könnyebb helyzetben: akik pénzt szánnak valamilyen közérdekű célra, sokszor úgy érzik, hogy a lebonyolító szervezet saját működésére fordított forrás veszteség a támogatás kedvezményezettje szempontjából, azt mintegy tőle veszik el. Holott éppen az adományozás terén gyűjtött tapasztalat, a civil szféra ismerete és a bejáratott módszerek alapján működtetett nyílt, átlátható ás egyenlő esélyű hozzáférést biztosító támogatási rendszer biztosíthatja a források hatékony és ellenőrizhető felhasználását. A pénz így valóban oda kerülhet, ahol arra leginkább szükség van, és azokhoz, akik a „legtöbbet kihozzák” belőle. Szerencsés esetben az ilyen támogatás a pénzbeli hozzájárulás mellett tudás- és tapasztalatátadást illetve egyéb technikai segítségnyújtást is magában foglal, legyen az képzés, szakértők vagy éppen sajtókapcsolatok felkutatása – ehhez azonban szintén szükség van egy kislétszámú, de megfelelően felkészült lebonyolító szervezet fenntartására.

Ma már a hazai üzleti világban is terjed a „társadalmi felelősségvállalás” (Corporate Social Responsibility) fogalma, egyre több cég érzi úgy, hogy tennie kell azért a szűkebb vagy tágabb közösségért, amelyben tevékenykedik, és ahol hasznát megtermeli, legyen az önkéntes munka, természetbeni vagy pénzbeli juttatás. Ma legtöbbször még inkább az előző formát ölti a vállalati felelősségvállalás, az utóbbi téren pedig leginkább azzal találkozunk, hogy az adakozni szándékozó cégek a társadalmi szükségletek, a köz érdekében tevékenykedő szervezetek behatóbb ismerete nélkül, ad hoc módon támogatnak egy-egy számukra szimpatikus célt. Mindez természetesen nem probléma – sőt – de meggyőződésünk, hogy a tisztán gazdasági hatékonyság szempontjainak is jobban megfelelne a független szervezeteken keresztüli, a támogató számára is átlátható módon történő adományozás – ezt kínáljuk mi, az Ökotárs Alapítvány.