NyitóoldalAdományozás
Adományi adatbázis 2005StatisztikákPéldák adományainkbólAz év adományozottjaKözép-európai Örökségünk Díj
Természeti örökségünkZöldútÁltalános segítségnyújtásCivil TársMagunkrólPénzügyi jelentésTámogatóink

Szervezetünk tagja az Environmental Partnership-nek

Küldetésünk

A zöld mozgalom erősítésén, támogatásán keresztül kívánunk hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

A környezetvédő mozgalom fejlődését adományokkal, tréningekkel, ösztöndíjas programokkal és szükség szerint szakértői, illetve technikai segítségnyújtással kívánjuk elérni.

Pécsi Zöld Kör

Részvétel a Pécs Ökováros-Mecsek-Dráva Ökorégió Program végrehajtásában

2004 januárjában Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdetett egy egészen újszerű, és az egész országban valószínűleg mindeddig példa nélküli koncepciót, amely az „Ökováros Mecsek-Dráva Ökorégió” nevet viseli. A városi közgyűlés egyhangúlag támogatta a programot, de a tartalmi elemek kidolgozása nem kezdődött el ezzel egy időben, miközben a programnak rendkívül komplex feladatokat kell felölelnie, amely kiterjed a település és környezete hosszú távú fejlesztésének minden szegmensére: a hulladékgazdálkodástól a közlekedésig, a levegővédelemtől a zöldfelület-gazdálkodásig, vagy akár a vízvédelemtől az idegenforgalomig.

A helyi környezet- és természetvédő szervezetek kezdettől fogva részt szerettek volna venni koncepció kialakításában és a megyeszékhely ilyen irányú fejlesztése is indokolttá tette az érintettek, a helyi lakosság fokozott bevonását, elsősorban a civil szervezeteken keresztül.

A Pécsi Zöld Kör – felmérve a lakossági igényeket a programmal kapcsolatban – kiadványt készített, illetve egyeztetést kezdeményezett a program kidolgozásával megbízott cég, az önkormányzat és egyéb érintett intézmények, szervezetek között, ráirányítva a figyelmet a környezeti szempontok figyelembe vételének fontosságára a régió fejlesztése során, illetve a környezeti problémák életminőséget alapvetően befolyásoló jellegére, hozzájárulva ezzel a lakosság környezeti tudatosságának a fokozásához. A megbeszélés eredményeként elkészült az „ökováros charta”, amelyben a csatlakozók kinyilvánítják együttműködési szándékukat a program végrehajtásában.

Pánovics Attila